Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   

Start

Copyright & disclaimer

 

 

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is.
 
Een bezoeker van de website van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland mag geen auteursrechterlijke en beschermde werken of andere in de website van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland.
 
Het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
 
Het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland verkregen is.
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

Overige contactgegevens van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland staan op de pagina
contact
 

  Last update: 17-04-2016  Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   Contact 076-5415041

Naar boven