Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   

Terug

Actueel archief 2009

 

 

 

11 februari 2009

'Ouder worden vind ik best moeilijk'

 

Na de bevrijding van Breda in de Tweede Wereldoorlog, logeerde een Poolse militair in huize Peeters.De familie en zoon Thom raakten met hem bevriend. Vanaf dat moment was Thom Peeters (78) gegrepen door dit stukje geschiedenis. Hij schrijft boeken over de bevrijding en helpt in het Maczekmuseum. Voor zijn werk ontving hij een koninklijke onderscheiding. Hij is getrouwd met Delsie. Ze hebben drie kinderen: Delsie, Thom en Jessica.

 

Thom Peeters: 'De bevrijding van Breda en alles wat daarmee te maken heeft, is een stuk geschiedenis dat ik door wil blijven geven.'foto René Schotanus/het fotoburo

Vanwaar die fascinatie voor de Polen?
,,Ik voel me sinds de bevrijding verbonden met de Polen. Ik ben diverse keren naar Polen geweest en er zijn mooie vriendschappen ontstaan. De bevrijding van Breda en alles wat daarmee te maken heeft, is een stuk geschiedenis dat ik door wil blijven geven."

U had al een onderscheiding?
,,Ja een Poolse, die heb ik gekregen omdat ik een aantal boeken over de Polen heb geschreven. Dat was een hele eer voor me."

En nu ook een koninklijke onderscheiding?
,,Ja, op de dag dat mijn vrouw en ik 51 jaar getrouwd waren. Dat was speciaal. Maar het mooiste vond ik dat een aantal zonen van Poolse oud-strijders me kwam feliciteren. Dat was heel belangrijk voor me."

Waarom?
,,Als je boeken schrijft zijn er altijd mensen die vinden dat er dingen missen of dat je bijvoorbeeld niet de juiste foto's hebt gebruikt. Dat is wel eens lastig. De aanwezigheid van die Poolse mannen zie ik als een teken van respect voor mijn werk."

Hoe staat u in het leven?
,,Ik ben een secundair type en reageer bijna nooit direct. Ik ben ook een rustig iemand. Als ik kwaad word, is er echt iets aan de hand."

Bent u ijdel?
,,Nee, volgens mij vrouw ben ik zelfs een slordevos. Zij legt mijn kleren klaar, anders vertrouwt ze het niet. Maar ik ben wel trots op mijn boeken. Ze liggen ook in het museum en dan wijs ik er mensen wel op tijdens de rondleiding."

Wat maakt u verdrietig?
,,Ik ben niet zo snel verdrietig, maar ik zou het kunnen worden als het slecht met mijn kleinkinderen zou gaan. We hebben er zeven en die zijn heel belangrijk voor ons. Ze vinden me wel modern, want ik werk op de computer."

Is er iets dat u aan uzelf wilt veranderen?
(Lacht) ,,Ik zou een stuk jonger willen zijn. Ik wil actief in het leven blijven staan. Ouder worden vind ik best moeilijk."

Waarom?
,,Omdat ik veel mensen wil blijven ontmoeten. Alleen zijn kan ik niet."

Waarin onderscheidt u zich van anderen?
,,Door het gemak waarmee ik schrijf over moeilijke en bewogen tijden. En ik weet ook humor in mijn teksten te verwerken. Niet dat ik dat zelf vind, maar dat hoor ik van anderen."

Wat wilt u nog verwezenlijken?
,,Ik wil blijven schrijven, dat houdt me fris. Ik ben nu bezig met een studie over de lotgevallen van de 400.000 Poolse soldaten aan het Oostelijk front. Opgeteld bij de drie boeken die ik al schreef een mooi geheel."

top


2 september 2009

Grote eer voor Poolse veteraan uit Breda.

Ere Eerste luitenant in het Poolse Leger.

Veteraan Alfons Raichert (vrijwilliger van het Maczek museum) werd zaterdag 9 februari 2013 88 jaar. Speciaal voor deze gelegenheid kwamen de Poolse defensie attaché, kolonel Waryszewski en de nieuwe Poolse consul van de Poolse ambassade mevrouw Urszula Filipkowska over uit Den Haag om “onze” Alfons te bevorderen tot 1e Luitenant. Hij was al eerder 2e luitenant. Alfons was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog korporaal maar nadien zijn hij en diverse andere veteranen doorbevorderd als eerbewijs.

foto: Alfons Raichert viert zijn Gouden Medaille met ambassadeur Janusz Stanczyk én een glas champagne. foto Henriëtte Gues

Alfons is geboren in het zuidwesten van Polen in 1925. Hij werd eerst in Duitsland en, na ontsnapping terug naar Polen, op 17 jarige leeftijd door de Duitsers gedwongen om te gaan werken aan de Atlantic Wall in Normandië. Na de landingen bij de invasie in juni 1944 liep Alfons dan ook gelijk over naar de Geallieerde Legers.
Hij kwam terecht in de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Hij behoorde daardoor tot de militairen die Breda bevrijdden op 29 oktober 1944. Al op de eerste dag ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Annie.

De oorlog ging echter door. Tijdens de bezetting van Brabant tot aan het Hollands Diep en de Bergse Maas en de gedwongen stilstand van het front bezetten de Duitsers eind 1944 begin 1945 een deel van de Overdiepse Polder bij Sprang-Capelle en het “Capelse veer” naar Dussen. Alfons werd als infanterist voor een van de tegenaanvallen daar naar toe gestuurd maar trapte daarbij op een landmijn. Hij werd zwaar gewond naar een hospitaal in Engeland overgebracht. Na 2 jaar keerde hij terug naar Breda, waar zijn geliefde nog steeds op hem wachtte. Ze zijn dan ook getrouwd en kregen 3 kinderen (2 dochters en 1 zoon).

Alfons ging tot aan zijn pensionering werken in de metaal. In 1989 ging hij op vakantie naar Polen. Toen hij terug kwam was intussen de Berlijnse Muur gevallen en begon er langzaam een vrij Polen te ontstaan, iets waar hij jaren voor had gevochten! Hij kon echter zijn 1e Poolse Pantserdivisie niet vergeten en werd samen met zijn collega veteraan Jan Krzemiński snel de rechterhand van de voorzitter Frans Ruczynski. Na jarenlange inzet voor het Generaal Maczek Museum viel Alfons in december 2008 thuis ongelukkig van de trap en belandde met een hersentrauma in het ziekenhuis. Nu is hij in een verzorgingstehuis. Voor deze speciale dubbele feestelijke gelegenheid haalde zijn familie hem even naar huis.

    

top


25 oktober 2009

Concert ‘65 jaar vrijheid’

Zondag 25 oktober 16.00 uur Chassé Theater

 TNT Postharmonie Breda o.l.v. Pieter Zwaans Gelegenheidskoor
Ter ere van de 65-jarige bevrijding van Breda, werd er op 25 oktober een concert georganiseerd in het Chassé Theater. Dit concert werd verzorgd door de TNT Postharmonie Breda onder leiding van Pieter Zwaans en een projectkoor onder leiding van Niels Loose.
Het thema van het concert was ‘65 jaar vrijheid’, van de muziek van Vera Lynn, die de troepen moed inzong, tot muziek die in het teken staat van de tweede wereldoorlog en de bevrijding. In het stuk Istvan wordt de vrijheidsstrijd beschreven van de eerste Hongaarse koning. ‘When you Believe’ uit de film The Prince of Egypt gaat over de uittocht uit Egypte naar het beloofde land. Met het spectaculaire stuk ‘To the Stars’ wordt gekeken naar de vrijheid in de toekomst.

Vanaf 15.00 uur trad in de foyer van het theater het Bredase Dansorkest LaBanda op

 

    

 De organisatie was in handen van: Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda.

   

Op zondag 25 oktober 2009 voorafgaande aan de herdenking vond er een eucharistieviering plaats in de Paters Kapucijnen Kerk gelegen aan schorsmolenstraat  te Breda.

top


25 oktober 2009

Pools officierssabel Rodziewicz-Geslacht.

Op 25 oktober 2009 ontving burgemeester Peter van der Velden voor de gemeente Breda tijdens het bevrijding concert in het Chassé Theater een bijzondere sabel van de Vereniging (Stichting): Het Roziewicz-geslacht, als dank voor de inzet van de Bredase gemeentebesturen door de jaren heen om de herinnering aan de Poolse inzet voor ons land levend te houden. Dit bijzonder sabel, met de inscriptie ‘Eer en Vaderland’, gaf burgemeester P.v.d.Velden tijdens de presentatie van de Nederlandse vertaling van de memoires van generaal Stanislaw Maczek, in bruikleen aan Frans Ruczyňski, voorzitter van het Maczek museum zodat dit sabel in het museum getoond kan worden.

     

top


1 november 2009

Bisdom Breda richt Poolse parochie op

Hilversum (Van onze redactie) 17 december 2009 - Bisschop Hans van den Hende heeft met ingang van 1 november 2009 een Poolse parochie opgericht voor het bisdom van Breda. Dat maakte het bisdom gisteren bekend. De parochie is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Kolbe.

Personele parochie
De Poolse parochie is een zogeheten ‘personele parochie’, d.w.z. een niet-territoriale parochie, die bepaald wordt door de ritus, de taal of de nationaliteit van gelovigen. Tot de parochie behoren katholieken die de Poolse taal spreken en hun verwanten die zich gevestigd hebben in het bisdom van Breda. Met medeweten van bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch zal er ook zorg zijn voor Poolse katholieken in en rond Tilburg.

Sławomir Klim

Pastoor van de parochie is pater Sławomir Klim (1967). Pater Klim is pater van Societas Christi pro emigrantibus, een congregatie voor de zielzorg onder Poolse migranten. Pater Klim werd in 1993 tot priester gewijd en werkte van 1993 tot 1995 in Polen. Daarna werkte hij in Spanje (1995-1997) en in Duitsland (1997-2009). Pater Klim zal gaan wonen in een deel van de pastorie in Rijsbergen. Vandaar zal hij actief zijn in West-Brabant en Zeeland.

Kerken en kapellen
De Poolse parochie kan voor het vieren van de eredienst gebruik maken van bepaalde kerken en kapellen die daarvoor door de bisschop van Breda worden aangewezen. De parochie wordt bestuurd door een parochiebestuur, waarvan pater Klim van rechtswege voorzitter is. Voor het parochiebestuur zijn kundige mensen aangezocht met een Poolse achtergrond. De Poolse parochie start met steun van het bisdom van Breda. Het is het streven dat de parochie over drie jaar financieel zelfstandig is.

Maximiliaan Kolbe
De Poolse priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe (1894 - 1941) was een minderbroeder conventueel, die vanwege journalistieke verzetsactiviteiten gevangen werd gezet in het concentratiekamp Auschwitz. Na een vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor een vader van twee kinderen. Het tiental werd op 31 juli 1941 ingesloten. Toen 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren kregen zij een dodelijke injectie.

Maximiliaan Maria Kolbe OFMConv.

De Poolse gemeenschap viert op de eerste en derde zondag van de maand eucharistie in de kapucijnenkerk.  Aldus is het gebruik al jaren.
Volgens het Bisdombericht gaat de bisschop in zijn bisdom thans officieel  kerken en kapellen aanwijzen waar Poolse diensten kunnen worden gehouden.

Of de kapucijnenkerk daarvan nog onderdeel zal uitmaken, is ons niet bekend. Wij kennen het bericht tot op heden enkel via de website van het bisdom Breda (http://www.bisdombreda.nl/) en via de website van katholiek Nederland (http://www.katholieknederland.nl/). Ons en ons hoofdbestuur is niet meer bekend.


Het gerucht gaat dat vermoedelijk de kerk van Rijsbergen de hoofdkerk van de Poolse gemeenschap wordt, maar nogmaals het is slechts een gerucht. Mogelijk weet de Poolse pastor (pater Klim) inmiddels meer.

top


14 december 2009

Presentatie memoires Maczek  

BREDA - Tijdens een bijzondere, ontroerende bijeenkomst in de aula van de KMA werd de Nederlandse vertaling van de oorlogsmemoires van deze voor Breda zo belangrijke man gepresenteerd. Mevrouw Josseleine Teulings-Sosinski vond in de nalatenschap van haar vader een Nederlandse vertaling van deze memoires, die eerder in het Pools en het Frans waren verschenen. Zijn zoon Andrzej onthulde het boek dat in een zeer korte tijd is bewerkt en uitgegeven.
 

‘Vean paardenwagen tot tank’ (“Od podwody do czołga”) - de Nederlandse editie van oorlogsmemoires van de Poolse generaal Stanislaw Maczek is verschenen. Deze autobiografie verscheen in 1961 in het Pools en later in het Frans, maar nooit in het Nederlands.
 

Generaal Maczek
speelde een centrale rol tijdens de slag om Breda in oktober 1944, dat als een van zijn grootste successen wordt gezien. Hij was een held voor de bevolking en een zeer gewaardeerd collega. In 1947 wilde de generaal niet terugkeren naar zijn, inmiddels communistisch geworden, vaderland en vestigde zich in Schotland om daar zijn memoires te schrijven.

Memoires
Maczek schreef zijn oorlogsherinneringen in 1960 op in een boek. De Poolse oorlogsveteraan Sosinski die na de oorlog in Breda bleef, liet het werk van zijn vriend daarom begin jaren zestig vertalen, maar van publicatie kwam het nooit.

Vondst
De Nederlandse versie van het manuscript, ‘Oorlogsmemoires van generaal Maczek’, werd aangetroffen in de nalatenschap van Zdzislaw Jan Sosiński (overleden in 2007), destijds officier in de Eerste Poolse Pantserdivisie. Zijn dochter, Josseleine Teulings-Sosiński, stelde het manuscript spontaan ter beschikking.

 De oorlogsmemoires van generaal Maczek zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.

       

 top


 


 

  Last update: 29-08-2014  © Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   Contact 076-5415041

Naar boven