Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   

Terug

Actueel archief 2012

 

 

2 april 2012

Tentoonstelling De Polen onze Buren

De Haagse wethouder M. Norder (Integratie, PvdA) opende op 2 april 2012, in het Museon in Den Haag de expositie "De Polen - onze buren". Het is een tentoonstelling die door middel van filmpjes en foto's inzicht biedt in de achtergrond van de Polen die in Nederland wonen en werken. Het is een expositie over hun herkomst: wat is het voor cultuur, wat lezen Polen voor boeken, wat kijken ze voor films?

In Den Haag wonen op dit moment 30.000 Polen. Het is goed dat Nederlanders meer over die mensen te weten komen. De tentoonstelling stond volgens een woordvoerder al een tijd gepland en valt toevallig samen met de recente ophef over het Polenmeldpunt van de PVV.

De expositie gaat over drie generaties Polen in Nederland vanaf 1920. Mijn bijdrage was als zoon van een Poolse bevrijder zijn verhaal te vertellen over mijn vader. Mijn verhaal is gedurende 4 minuten te zien en horen op een levensgroot scherm. In de vitrine liggen zijn medailles en zijn baret de rest in de vitrine is van het Generaal Maczek Museum uit Breda.

Toegestuurd door Wadec Salewicz (zie foto boven AUB):

Ik heb meegewerkt aan een expositie in het Museon in Den Haag. Het ging over de relatie Polen - Nederland. Ze hadden een lang interview, uiteindelijk staat er bijna niks van op de video en zetten ze een zin op de poster, waar ik het maar terloops over heb gehad. Van mij had er wel wat anders op mogen staan. Zo gaat dat met interviews.

De expositie is zo beetje een tegenhanger tegen het meldpunt overlast, waar nogal veel over te doen was. Er is ook een site: museon.nl. Staat het een en ander op.

„Mój ojciec rozmawial o wojnie tylko z kolegami, i to po polsku. Nie wiedzialem wiec nic o jego wojennych losach." /

""Mijn vader sprak over oorlog alleen met collega’s, maar in het Pools. Dus ik wist niets over zijn oorlogservaringen.Toegestuurd door Jan Slezak (zie foto boven AUB):

top


8 april 2012

STICHTING KUNSTWERK POOLS MILITAIR EREVELD OOSTERHOUT

Deze nieuwe Stichting werd in april 2012 opgericht om het bouwen van een monument op het Pools Militair Erehof aan de Veerseweg in Oosterhout te realiseren. Ook is er een Comité van Aanbeveling, waarin o.a. de Poolse Ambassadeur in Nederland en de burgemeester van de gemeente Oosterhout zitting hebben. De onthulling is geplant op zaterdag 27 oktobera.s. tijdens de traditionele herdenking, als er voldoende geld verzameld word.

Dit project is begroot op ruim € 27.000,-. Initiator van dit project is Wadec Salewicz - bestuurslid van onze vereniging en ceremoniemeester van het Dodenappel die op het Pools Militaire Erehof in Oosterhout elk jaar georganiseerd word. Hij werkt ook als vrijwilliger in het Generaal Maczek Museum in Breda. Jaren lang, tot 1994, werd er Dodenappel georganiseerd door zijn vader, Michal Salewicz, namens de Poolse Katholieke Vereniging afdeling Oosterhout.

Vanaf het jaar 1994 tot 2002 werd organisatie overgenomen door Adrian Stopa - de voorzitter van de Bredase Culturele Vereniging POLONIA en daarna de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland. Veteraan, Michal Salewicz, heeft zich tot 2007 (het jaar van zijn overlijden) ingezet voor het in stand houden van dit Ereveld en de ceremonies. Al die jaren werden kransen en bloemen op stenen gelegd, omdat alle pogingen om er een monument te bouwen zijn mislukt. (Zie foto onder AUB.)

Het ontwerp voor dit monument, dat gemaakt zal worden door de bekende Nederlandse kunstenaar Paul Elshout, is al klaar. Naast een granieten "basis", voorzien van een origineel embleem van de 1ste Poolse Pantserdivisie, met de mogelijkheid daar bloemenkransen tegenaan te zetten, omvat dit prachtige kunstwerk een bronzen sculptuur van een "bruggenbouwer", die met grote inspanning de weg van oorlog naar vrede symboliseert. Ook symboliseert deze "bruggenbouwer" de grote

inspanningen die in de moderne tijd nodig zijn om "bruggen te bouwen" tussen de volkeren en op deze wijze vrede, vrijheid en veiligheid te borgen. (Zie afbeelding onder AUB.) Een deel van dit project is gericht op de jeugd: er zal ten behoeve van de scholen o.a. een lesbrief worden geschreven, waarin zowel naar de (oorlogs)geschiedenis wordt gekeken als een blik wordt gericht op de toekomst: "Vrede, vrijheid en veiligheid, begint bij onszelf."

   

                                           Voorheen                                                        Heden

top


10 april 2012

Herdenking Emmen

EMMEN - Vanavond werd onder grote belangstelling de herdenking gevierd van de bevrijding van Emmen door een Poolse Pantserbrigade. Deze herdenking vond plaats bij het herdenkingsteken die vier jaar geleden van de Burgemeester Tijmenstraat verhuisde naar de historische plek in Noordbarge waar de Poolse brigade na een hevig gevecht de Duitsers wisten te verdrijven en Emmen bevrijden. Na de toespraak van burgemeester Bijl waarin hij vooral inging op het belang van deze herdenking en een gedicht van de oud-Poolse strijder Szczerbinski werd de Last Post geblazen en werd door de muziekvereniging Laus Deo de volksliederen van Nederland en Polen gespeeld. Daarna volgde een minuut stilte.

Daarna volgde kranslegging door verschillende instanties. Het spits werd afgebeten door burgemeester Cees Bijl namens de gemeente Emmen. De Poolse consul Leszek Rowicki kwam als tweede naar voren om namens Polen een krans te leggen. Ook de Poolse Pantserdivisie die Emmen bevrijdde had nog vertegenwoordigers (Edward Szczerbinski en Wladyslaw Siudmak), die een bloemstuk legden voor hun gevallen medestrijders.

 

Edward Szczerbinski en Wladyslaw Siudmak

De Bond van Wapenbroeders was weer aanwezig om haar dankbaarheid aan de Poolse strijders kenbaar te maken. Namens het Comité Gedenksteen bij de Royal Airforce graven in Nieuw Dordrecht werd ook een bloemstuk gelegd. De Contactgroep Oud Defensie medewerkers Emmen toonde ook haar dankbaarheid met het leggen van een bloemstuk. Natuurlijk ontbrak ook de Historische commissie Noordbarge niet met een bloemstuk.

Ook de voormalige stichting Help de Polen toonde haar belangstelling een bloemstuk...en de huidige stichting Hulptransporten Polen ontbrak ook niet. Net als elk jaar was ook mevrouw Grimme, waar het oorspronkelijke monument jarenlang in de tuin heeft gestaan op de hoek Burgemeester Tijmenstraat / Boslaan.

Tot slot waren de aanwezige Poolse soldaten van Re-enactment groep Maczek museum ook met een bloemetje naar Noordbarge gekomen om bij het monument te leggen.

 

                Temidden van het re-enactman soldaten              Een laatste groet van de erewacht Poolse oudstrijders.

 

                                                                                dhr. Szczerbinski met de Poolse Consul dhr. Leszek Rowicki.

top


12 april 2012

Herdenking bevrijding Buinen

Buinen, 12.4.2012. Foto: het oorlogsmonument aan de weg naar Exloo. Herdenking werd georganiseerd door: Vereniging Dorpsbelangen, Openbare Basisschool De Buyne en Bevrijdingscomite Gemeente Borger.

Welkom door dhr. K. Klasens, Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Buinen Toespraak door dhr. M.L.J. Out, Burgemeester van de Gem. Borger – Odoorn Kinderen groep 8 van Bassisschool De Buyne lezen eigen verhalen en gedichten, Muziek: Henk de Muinck, piano Overdracht "Adopteer Monument" door de kinderen van groep 8 aan de kinderen van groep 7. 19.00 uur : Stille tocht naar het monument. Bij het monument wordt "Last Post" gespeeld door dhr. B. de Roo.

 

Buinen, 13.4.1945: Poolse gaarkeuken aan Exloerweg v.l.n.r.:  
Poolse kok,
mevr. Kloots, mevr. Middel- v.d. Laan,
Geziena Kloots, Roelof Kloots, dhr.
Midde.


Buinen- Poolse militairen maakten gisteren precies 67 jaar geleden
een einde aan de oorlog in grote delen van Drenthe. Ook in het dorp Buinen dat elk jaar op de Bevrijdingsdag herdenkt dat de vrijheid zwaar bevochten moest worden.

Gisterenavond kwamen leerlingen van de openbare basisschool De Bruyne samen om met leden van het gemeente bestuur en Dorpsbelangen stil te staan bij dat feit. Dat gebeurde traditiegetrouw bij het oorlogs monument aan de weg naar Exloo.

Het was de eerste van een reeks oorlogsherdenkingen in de gemeente Borger- Odoorn.

Gedeelte van het gedicht

Bij de geboorte snakte de mens naar vrijheid
En zijn komst betekent voor zijn naaste blijheid
Na negen maanden in een beschermde omgeving geborgen
Met de allerbeste zorgen
Laat hij met een harde schreeuw zijn stem door de ruimte galmen
En nog steeds veilig in moeder armen
Begint hij met zijn armpjes en beentjes te trappelen
Om iedereen over zijn pas verworven vrijheid te vertellen
Hoera! Ik ben vrij

Ook in de oorlogstijd krijgt de pasgeborene zijn vrijheid
Alleen hoe lang duurt die blijheid
Als uit de hemel regent het met bommen en granaten
De ouderen onder ons kunnen daarover praten
Over de dictatuur en onderdrukking
Dan denk ik- leven in vrijheid is toch een verrukking

 top


12 april 2012

Herdenking bevrijding Stalag Vic Oberlangen

Op 12 april 1945 heeft de 2e Pantserregiment, onderdeel van de 1e Poolse Pantserdivisie, de krijgsgevangene kamp in Oberlangen, in noordwest Duitsland bevrijd. Dat was de eerste krijgsgevangene kamp waar alleen vrouwen gevangen zaten, de deelneemsters van de Opstand van Warschau  zijn val in september1944.

Op 12 april 2012, werd in Warschau bevrijding van de vrouwen – militairen uit de Poolse Thuis Leger (AK) uit de krijgsgevangene kamp in Oberlangen gevierd. Herdenking begon met de H. Mis in de Kathedraal van de Poolse Leger. Vervolgens werden bloemen gelegd bij het Monument van de Opstand van Warschau en daarna bij het Monument van de 1e Poolse Pantserdivisie.

Aan deze viering hebben o.a. deel genomen: Vertegenwoordigers van de Poolse President, Ministerie van Defensie, Ministerie voor de Combattanten en Onderdrukten Zaken, Commando van de Landmacht, Commando van Garnizoen Warschau en vaandel posten van de oud-strijders. En natuurlijk de oud-strijders van de 1e Poolse Pantserdivisie en de Thuis Leger (AK). Erewacht werd door militairen uit de Garnizoen Warschau gehouden.

top3 mei 2012

Padvindersgroep uit Poznan in Breda.

100e Padvindersgroep genoemd naar generaal S. Maczek uit Poznan (PL) is voor drie dagen naar Breda gekomen om deel te nemen aan Dodenherdenkingen de Bevrijdingsfeest in Breda. Ze kwamen samen met dhr. Marek Wozniak - Gouverneur Provincie Wielkopolskie uit Poznan. Omdat op 3 mei – De Poolse Nationaal Dag was - bezochten ze en lieten de Poolse vlaggetjes achter op diverse Poolse plaatsen in Nederland en in België. Op donderdag bezochten ze: de Poolse Militaire Erevelden in Breda en in Breda – Ginneken, Poolse Monument in Wilhelmina Park en Poolse Maria Kapel in Breda. Op vrijdag in Axel: Gdynia-brug, Dragonders Kruis, Poolse Militaire Erehof. In Hulst: Kolonel Szydlowski Plein en Monument van de Poolse gesneuvelde zonen. In De Klinge – de Poolse graven. In St. Gillis – Waas – Poolse graven. In Beveren: Generaal Maczek Plein en zijn Monument. In Bavel: herinneringsbord ter ere van de 1e Poolse Pantserdivisie.

Op zaterdag, 5 mei, om 10.00 uur namen ze deel aan de H. Mis. Om 10.45 uur keken ze het culturele programma van het bevrijdingsfeest. Om 12.45 uur namen ze deel aan het ceremoniële aansteken van bevrijdingsvuur op de KMA door Premier Mark Rutte en Guus Meeuwis.

 

Op het Pools Militaire Ereveld in Breda

 

                         Pools Militair Ereveld Ginneken                                             Pools Militair Ereveld Alphen

 

Pools Militair Ereveld Axel

 

                         Pools Militair Ereveld Axel                                        Pools Oorlog Monument te Axel

 

                         Pools Monument te Hulst                                    Pools Monument te Baarle-Nassau

 

                Pools Monument te Beveren (België)                                    Pools Monument te Made

top4 mei 2012

Doden herdenking in Oosterhout

De herdenking begon op het Pools Militaire Erehof aan de Veerseweg om 18.00 uur en werd ingeleid door Wadec Salewicz die iedereen namens de Vereniging 1ste Poolse Pantserdivisie welkom heette.

De burgemeester van de gemeente Oosterhout dhr. Huisman hield een toespraak. Namens de gemeente Oosterhout werd er een krans gelegd door burgemeester Huisman evenzo door mevrouw Ria Marijnissen namens de Bredase Culturele Vereniging Polonia. De kinderen van de openbare basisschool Rubenshof legden op ieder graf een bloemetje. Ook werd er namens de Vereniging 1ste Poolse Pantserdivisie Nederland door onze bestuursleden S. Szamrowicz en F. Olejek een krans gelegd. Een koperselectie van de Harmonie Vereniging Oosterhout onder leiding van de heer Ad van Dun ondersteunde de ceremonie door verschillende koralen te spelen. De ceremonie werd heel erg druk bezocht.

 

           Leerlingen van de openbare basisschool Rubenshof                  De koperselectie van de Harmonie

top


4 MEI 2012

DODEN HERDENKING BREDA

Toegestuurd door Stas Szamrowicz

In het Valkenberg om 19.30 uur waren onze bestuursleden: Bolek Krzeszewski, Frans Olejek en Stas Szamrowicz aanwezig. Bolek heeft samen met Poolse oorlog veteraan Roman Figiel een krans namens onze vereniging gelegd.

Het was enorm druk bij deze dodenherdenking en ontzettend veel bloemleggers. De plechtigheid werd afgesloten, zoals altijd, door het leggen van een krans van het Stichtingsbestuur 4 mei Dodenherdenking – de organisator.

 

                 Roman Figiel met Bolek Kzeszewski                         Weer een grote bloemenzee bij het monument

top


14 mei 2012

Dodenherdenking in Alphen

Kees Nowak en ik zijn op vrijdag 11 mei jl. aanwezig geweest bij de dodenherdenking in Alphen. De herdenkingsdienst hebben wij bijgewoond.

Kees heeft een bloemstuk gelegd bij het oorlogsmonument. Op het Ereveld heeft Kees eveneens bloemen gelegd en ik heb het dodenappel gedaan. Ik heb een paar foto's gemaakt van de herdenking. Omdat mijn positie niet zo geschikt was om foto's te maken, zijn ze wellicht niet al te duidelijk.

 

                        Het monument te Alphen                                    Afgevaardigde van diverse instanties.

 

               Cees Nowak namens onze vereniging                            Eerbied voor de gevallende Poolse Strijders

Tijdens deze herdenking worden elk jaar niet alleen de plaatselijke oorlogsslachtoffers herdacht maar ook de militairen van de 1e Poolse pantserdivisie. 18 van hun rusten op het Parochie Kerkhof in Alphen.

Geen foto's van Kaminski Pawel (41), Szafranski Jan Leon (27), de broers Wloch Henryp (23) en Wloch Konrad (26).

 

top


14 juni 2012

Poolse strijders op herhaling

BREDA Andee Karrerbelt kwam er dinsdagmiddag toevallig bij uit gereden. Boel bedrijvigheid rond de “Poolse tank” (die overigens Duits is) aan de rand van het Wilhelmina park. Drie oude jeeps stopten en daar stapten twaalf Poolse soldaten uit. De Polen zijn hun tour in Normandië gestart en bezoeken twee weken lang iedere dag een plaats die iets met de oorlog te maken heeft gehad. In Breda, bevrijd door de Polen, zaten ze goed. Gisteren vervolgden ze hun tocht door Nederland om via Noord Duitsland weer huiswaarts te komen. De “Poolse tank” stond gisteren opnieuw in de belangstelling, dit keer als “Hollandse tank”. Supporters hadden hem in passend oranje ingepakt.

top


25 juli 2012

ERIC VAN TILBEURGH ONDERSCHEIDEN

Eric van Tilbeurgh kreeg het Ridderkruis van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen in de Poolse Ambassade in Den Haag voor zijn inzet voor het populariseren van kennis over de moed van het Poolse leger tijdens de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetter in de tweede wereld oorlog. Hij heeft de Stichting “Wojtek” opgericht, die de naam van de beer draagt, die als “mascotte” de hele gevechtroute met soldaten van de 2e Poolse Corps vanaf Syrië via Afrika tot Monte Casino meegemaakt heeft. De heer Van Tilbeurgh is meer dan 30 jaar bezig met het verzamelen en heeft nu de grootse collectie ter wereld betreffende de Poolse Strijdkrachten in het Westen.

Hij heeft bijgedragen aan de teruggave van eer aan de Poolse soldaten en generaal Sosabowski van de 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade die deelnam aan de Market Garden operatie. In 2004, 60 jaar na de gevechten in Arnhem, heeft hij een grote tentoonstelling georganiseerd over de 1e Poolse Brigade in Driel. Toen heeft de Nederlandse televisie de film van Geertjan Lassche getoond “Vergeten helden uit Arnhem”, die in samenwerking met Eric van Tilbeurgh was gemaakt.

Daarna begon de publieke opinie eer voor Poolse soldaten te eisen Eric van Tilbeurgh was een van de helden in de documentaire van Joanna Pieciukiewicz “Eer van Generaal”. De Polen waren onder de indruk van zijn vastberadenheid in verspreiding van de waarheid over de Poolse helden uit Arnhem. Tijdens de première kreeg hij de onderscheiding “Vriend van de Polen in het buitenland van het jaar 2008".

 

top


28 juli 2012

ONTHULLING VAN MONUMENT IN GRAYEN SUR MER, NORMANDIE

Soldaten van generaal Maczek zijn vanaf 29 juli tot 4 augustus 1944 op de stranden van Normandië geland en in de regio Bayeux geconcentreerd.

Op zaterdag, 28 juli 2012 in Grayen sur Mer in Normandië werd een monument onthuld die militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie en hun oorlogsgevechtsroute herdenkt. Dit is het eerste monument op de stranden van Normandië die aan de Poolse Pantsermilitairen aandacht besteed. Dit monument opent symbolisch de gevechtroute van de 1e Poolse Pantserdivisie die er al met monumenten in Mont Ormel, Chambois en het Poolse Militaire Ereveld in Langannerie getekend is.

De Vereniging 1e Pantserdivisie van Generaal Maczek in Frankrijk was de initiator van het ontstaan van dit monument met de voorzitter Jean Pierre Ruault en erevoorzitter Edward Podyma veteraan die deelnam o.a. aan de gevechten bij Falaise. Deze ceremonie was het begin van diverse activiteiten die het winnen van de strijd bij Falaise herdachten en werden met de traditionele herdenking op Mont Ormel op 24 -25 augustus gesloten.

 

                                        Landingsstranden van de 1e Poolse pantserdivisie in Normandië

top


21 september 2012

Bevrijding Axel herdacht     

top


30 september 2012

Herdenking Baarle-Nassau en Baarle-Hertog (België)

Foto in de kerk: v.r.n.l.; Poolse oud-strijders: Hieronim Szafranski, Roman Figiel, Stefan Jezierski en Sylwerster Bardzinski.

 

Foto’s bij het Poolse monument: links v.l.n.r.: Poolse oud-strijders: R. Figiel,
J. Poplawski, E. Szczerbinski en bestuurslid W. Salewicz uit Nederland.
Foto rechts: v.l.n.r.; oud-strijders S. Bardzinski en S. Jezierski uit België.

top


7 oktober 2012

Herdenking Kling (België)

Op 7 oktober zijn Frans Olejek en ik naar de herdenking in De Klinge (België) geweest. Vanaf het verzamelpunt gaan alle genodigden in optocht naar de kerk. Voorafgegaan door een oude legerjeep (uiteraard met Poolse vlag) gaat de optocht van vaandels, genodigden, fanfare en andere belangstellenden naar de kerk. Hier werd de Heilige Mis opgedragen, in twee talen. Tijdens de mis was er volop aandacht voor de bevrijding en de gevallen militairen tijdens de bevrijding.

Na de mis gingen we in optocht naar het kerkhof. Hierbij werd onderweg stilgestaan bij het monument ter nagedachtenis alwaar bloemen gelegd werden door de burgemeester. Daarna ging de stoet weer verder naar het kerkhof. Daar aangekomen verzamelden we ons bij het gedenkteken. Na toespraken door diverse hoogwaardigheidsbekleders werden de bloemen gelegd. Speciaal werd er dit jaar stilgestaan bij het nieuwe monument dat opgericht was in het kader van de Europese Samenwerking. Ter aanvulling een drietal foto's genomen tijdens de herdenking.

 

v.l.n.r. Kees Nowak bij het graf van drie Poolse soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie en Claude Richet de vicevoorzitter en feestbestuurder van de De Nationale Strijdersbond afdeling De Klinge.

top


21 oktober 2012

Herdenking Lommel (België)

Ine en ik hebben op 21 oktober jl. namens onze 1e Poolse Pantserdivisie Nederland deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking in Lommel.

De organisatie van deze herdenking was in handen van de PoolseAmbassadeur in België, de burgermeester van de stad Lommel en de voorzitter van de Poolse Unie afd. Lommel.
Het programma bestond uit:14.00 uur: samenkomst op het Pools Militair Kerkhof in Lommel
                                     14.15 uur: plechtigheden en de bloemenhulde
                                     15.30 uur: receptie in het Huis van de Burgermeester in Lommel

Het was een druk bezochte sfeervolle herdenking waarbij het opvallend was dat zeer veel vaandels aanwezig waren alsmede vele buitenlandse autoriteiten (Oekraïne, Duitsland) die wij bij herdenkingen in Nederland niet tegenkomen. Uiteraard waren ook onze Belgische leden van de 1e Poolse Pantserdivisie NL aanwezig. Voor mij was het leerzaam hoe zij het dodenappel invulden. De receptie na de herdenking was druk en levendig, waarbij de bekende Poolse gerechten uiteraard niet ontbraken.
 

Tekst toegestuurd door Stas Szamrowicz

 

Eerbetuiging aan de Poolse militairen gesneuveld voor de bevrijding van België.

top


26 oktober 2012

OUD-STRIJDERS UIT POLEN GINGEN NAAR NEDERLAND

Op vrijdag, 26 oktober jl. ging een 16 persoonsgroep met de oud-strijders van de 1e Poolse Pantserdivisie met een vliegtuig richting Amsterdam om deel te nemen aan herdenkingen ter gelegenheid van 68. jaar bevrijding van Breda en omgeving.

Dat waren de oud-strijders:

Marian Słowiński met begeleidster Elżbieta Glesmann,
Kazimierz Psuty met begeleider Benedykt Walas.
Bernard Michałek met begeleidster Ewa Szulc,
Janusz Gołuchowski, Alojzy Jedamski, Stanisław Jeziorny,
Wlodzimierz Cieszkowski, Edmund Semrau
.

Vaandeldragers:

Krzysztof Grabiec, Marian Stefański, Andrzej Kuczyński

Groepbegeleiders:

Lech Pietrzak en Adrian Stopa.

Hun tickets waren door de Nederlandse Ambassade in Warschau betaald. Voor vertrek in de Hal voor Vips waren ze uitgezwaaid door de Nederlandse Ambassadeur Marcel Kurpershoek en de Nederlandse Prinses Laurentien.

Zie verder de foto’s gemaakt door Krzysztof Weyher. In Amsterdam, op Schiphol werden ze opgehaald door Taxi-events, die het transport verzorgde tijdens hun hele verblijf in Nederland, en naar Golden Tulip hotel Mastbosch, Burgemeester Kerstenslaan 20 te Breda gebracht. Deze ereburgers van Breda werden verwelkomd door burgemeester Peter van der Velden persoonlijk. De burgemeester heeft met zijn ereburgers gesproken. Ze genoten van zijn gastvrijheid. Eten en transport werd door de Gemeente Breda geregeld en betaald. De overnachtingen werden beschikbaar gesteld door de Heer Peter Werther, directeur van Hotel Mastbosch. Dat was mogelijk door de persoonlijke inzet van Mevrouw Gerdi A. VerbeeK voormalig Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Tekst: Adrian Stopa. Foto’s: Krzysztof Weyher

  .
    vlnr: A.Stopa, J.Golughowski, Prinses Laurentien, en de              vlnr: E.Semeau, Prinses Lauretien, B.Michalek, NederlandseAmbassadeurin Warschau M.Kurpershoek                       W.Cieszkowski en M.Slowinski

      
 

 

 

 

 

 

 

      vlnr. S.Jeziorny, K.Grabiec, J.Goluchwski,            vlnr:Prinses Laurentien nam in ontvangst de herinnering-
           Prinses Laurentien, en A.Stopa                       medaille van J.Goluchowski vertaalt door A.Stopa 

Herinneringsmedaille ter gelegenheid van 120e verjaardag van generaal S.Maczek en 70 jaar sinds de oprichting van de
1e Poolse pantserdivisie in Schotland uitgegeven door de Vereniging Soldaten van generaal S.Maczek uit Beskidy met zetel in Bielsko-Biala (Polen)

Foto: de gehele reisgroep met Prinses Laurentien en Nederlandse Ambassadeur in Warschau Marcel Kurpershoek

top


27 oktober 2012

KUNSTWERK UIT DANKBAARHEID POLEN VOOR BEVRIJDING VAN OOSTERHOUT

Op het Pools Militair Ereveld in Oosterhout is zaterdag 27 oktober jl. het kunstwerk Overbruggen van beeldend kunstenaar Paul Elshout onthuld. Dat gebeurde tijdens de herdenking van de bevrijding van Oosterhout, 68 jaar geleden door de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek.

 
vlnr: dhr.J.Borkowski-Ambassadeur van Polen, dhr. Huisman Burgermeester van de gemeente Oosterhout, vertegenwoordigers van de 11e Lubuska Cavalerie Pantserdivisie, E.Szerbinski-oud-strijder en Andrej Maczek-zoon van generaal Stanislaw Maczek.

De Poolse ambassadeur Jan Borkowski, oud-strijder Edward Szczerbinski en burgemeester van Oosterhout Stefan Huisman, onthulden het kunstwerk door er witte en rode anjers op te leggen. Ook Andrzej Maczek, zoon van wijlen generaal Stanislaw Maczek, was bij de herdenking aanwezig.

Dit kunstwerk Overbruggen is een blijvende herinnering aan de Poolse bevrijders. Het symboliseert ook grote inspanningen die geleverd moeten worden om vrede, vrijheid en veiligheid in de toekomst te borgen.

Het kunstwerk is een initiatief van een zoon van de Poolse oud-strijder de heer Wadec Salewicz. De speciaal opgerichte Stichting Kunstwerk Pools Militair Ereveld heeft het geld bij elkaar gebracht voor het kunstwerk. Van dit geld worden ook educatieve projecten op scholen gehouden.
 

Redactie Polonia.nl bedankt Franke Burink uit Oosterhout voor het toesturen van foto’s. Gepubliceerd op Polonia.NL 29.10.2012

top


27 oktober 2012

Herdenking Oosterhout 68 jaar bevrijd door de Polen.


Eresalvo van het erepeloton van de 10e Cavalerie Pantserbrigade genoemd naar generaal Maczek uit Swietoszow.

 
links:M.Jasieniecka- tolk en W.Salewicz- ceremoniemeester .rechts: Kolonel D.Waryszewski- Defensie Attache en J.Borkowski Ambassadeur van de Republiek Polen.

 
links: Delegatie van de 11e Lubuska Cavalerie Pantserdivisie. rechts: Delegatie van de divisie oud-strijders uit Polen.

 
links: J.Stoffels. J.Cornelissen en S.Bardzinski- oud-strijder van verbond van Poolse Oud-strijders en Veteranen van de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal S.Maczek in België.


Vaandelwacht en erepeloton van de 10e Cavalerie Pantserdivisie.

 
links. 1e Luitenant A.Dilven -commandant van de Erewacht. rechts: Erewacht van de Bravo Compagnie van het 30 Natresbataljon.

 
vlnr: Wlodzimierz Cieszkowski, Stan Jeziorny, Kazimierz Psuty, en Edmund Semrau.

 
links. Januz Goluchowski en Alojzy Jedamski rechts. De Vaandelwachten.

 
links: E.Semrau met A.Maczek in het Mastbosch hotel in Breda.rechts: Bevrijdingsfeestavond georganiseerd jaarlijks door de Bredase Culturele Vereniging Polania in de Viandenzaal te Ginneken (Brda)

top


28 oktober 2012

Herdenkingsmis te Ginneken (Breda)

 

Pastoor S.Klim draagt de H.Mis voor in de midden pad het Erebataljon.

 

De scouts uit Polen met hun vaandelen uit Breda

 

Doden appel op het militair ereveld te Ginneken (Breda)

top


28 oktober 2012

HERDENKING OP HET POOLS EREVELD - ETTENSEBAAN

Poolse oud-strijders in de eerste rij v.l.n.r.: Hieronim Szafranski, Roman Figiel, Mevr. en dhr. Wladyslaw Kohutnicki uit Nederland en Nicole Bardzinski, Albert van Goetihem en Sylwester Bardzinski uit België. In volgende rijen zitten o.a. de oud-strijders uit Polen.

 

Eregasten. Ceremoniemeester Stas Szamrowicz en M. Jasieniecka tolk

VERTALING VAN DE TOESPRAAK VAN COMMANDANT ADAMCZAK

OP HET POOLS MILITAIRE EREVELD AAN DE ETTENSEBAAN:

Geachte heer Ambassadeur,

Geachte heer Burgermeester,

Heren Generaals,

Geachte Veteranen van de 1e Poolse Pantserdivisie,

Eerwaarde Gasten

Als vervulling van onze militairen verplichting, zijn wij hier vandaag met de vaandels gekomen om de heldhaftige soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie en hun legendarische commandant generaal Stanislaw Maczek 68 jaar na de bevrijding van Breda te herdenken. Voor ons, soldaten van de 11e Lubuska Cavalerie Pantserdivisie, die al meer dan 20 jaar tradities van de standvastige 1e Pantserdivisie voortzetten, is dat de hoogste eer en plicht. Wij hebben ons vaandel neergebogen en militaire eer gebracht aan de graven van onze voorgangers in Oosterhout en Breda.

Geachte Aanwezigen

Wij staan nu op het grootste Poolse Militaire Ereveld in Nederland, bij de graven van onze oorlogshelden onder commando, zoals tijdens de oorlog, van wijlen luitenant-generaal Stanislaw Maczek. Deze plaats is voor ons bijzonder; vormt onze identiteit, historisch bewustzijn en is een belangrijk onderdeel van de traditie van de Zwarte Divisie. Prestaties van de pantsersoldaten van generaal Maczek, hun bevrijdingsroute tijdens de tweede wereldoorlog, waarin Breda een dierbare en belangrijke plaats voor ons is, is reden om trots te zijn op de Poolse soldaten. Door de geschiedenis heen hebben de Polen onder hun leuze “voor Uw en onze vrijheid” gevochten.

De 68e bevrijding van Breda van de Nazi - bezetting valt samen met de belangrijke jubilea voor iedereen die een herinnering onderhoudt aan generaal Maczek en zijn soldaten namelijk: de 70 jaar oprichting van de 1e Poolse Pantserdivisie en de 120e verjaardag van de Generaal Maczek. Samen met onze collega’s van de Federatie van de Poolse Pantserorganisaties hebben wij gezorgd voor een waardige herdenking van onze voorgangers.

Op ons verzoek heeft de Senaat van de Republiek Polen een resolutie aangenomen om de daden van generaal Maczek en zijn soldaten te herdenken en de maand oktober tot De Maand van herinnering aan Generaal Maczek tot stand te brengen.

Vanaf het begin van dit jaar vonden in Polen en in het buitenland veel herdenkingen plaats die de prestaties van onze voorgangers belichtten. Er werden straten, doorgangswegen en scholen met de naam van Generaal Maczek benoemd. Op deze manier vervullen wij onze historische plicht aan de Pool met grote verdiensten en door zijn soldaten geliefde Commandant.

Geachte Aanwezigen

Wij weten dat generaal Stanislaw Maczek en zijn soldaten in Nederland een grote waardering genieten. Dat bewijzen de monumenten, verzorgde kerkhoven en herinneringen bewaart in vele Nederlandse huizen. Ik wil voor al die nobele acties bedanken en de hoogste waardering uitspreken. De ondergeschikten van de generaal hebben al veel gedaan om de aan de oorlogspuinhopen opgebouwde vriendschap te laten voorbloeien als de mooiste Nederlandse bloemen. Twee weken geleden in Warschau bij het monument van de 1e Poolse Pantserdivisie, ook door de Nederlandse steden gesticht, waren wij getuigen van een emotionele ceremonie van het planten van tulpenbollen genoemd naar Generaal Stanislaw Maczek, die ook op dit Ereveld aan de Ettensebaan zullen bloeien.

In heb vertrouwen, dat ze net zo sterk en mooi zullen zijn als onze soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie!

Geachte Dames en Heren

Ik dank u hartelijk voor het mogelijk te maken dat soldaten van de 11e Lubuska Cavalerie Pantserdivisie deel kunnen nemen aan deze symbolische herdenking. Ik wens iedereen veel kracht en volharding in het bouwen aan de legende van de standvastige 1e Pantserdivisie. Ik wens veel gezondheid aan onze hoofdhelden ondergeschikten van generaal Maczek en hun naasten. En nogmaals dank ik voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven, toen ze 20 jaar geleden hun kostbaarste symbolen en de Geest, die hun vergezelde in de strijd en de naoorlogse jaren, aan ons hebben overgedragen.

Ik dank u voor uw aandacht.

generaal –majoor Adamczak

Kolonel Zbigniew Krzywosz, Jerzy Platajs en Jan Poplawski namens Vereniging van de Poolse Combattanten uit Utrecht.Oud-strijders gekomen uit Polen. Onze vereniging: B. Krzeszewski, W. Salewicz en Krzeszewski (jr.)

Oud strijders gekomen uit Polen voor deze herdenking in Breda

Onze vereniging: B. Krzeszewski, W. Salewicz en Krzeszewski (jr.)

Voor de enorme betekenis van Generaal Maczek en als speciaal eerbetoon aan de commandant van de 1e Poolse Pantserdivisie in Nederland is een speciale tulp ontwikkeld en genoemd naar generaal Stanislaw Maczek.

Deze Generaal Maczek tulpenbollen zijn ook twee weken geleden in Warschau bij het monument van de 1e Poolse Pantserdivisie aan het In walidów plein symbolisch geplant. De zoon van generaal Maczek, dhr. Andrzej Maczek, werd special naar Breda uitgenodigd om enkele van deze speciale tulpenbollen te planten bij het graf van zijn vader samen met de burgermeester van Breda, Peter van der Velden, de oud-strijder Roman Figiel en tulpenkweker dhr. Jan Ligthart. De komende weken worden op dit ereveld en op andere plaatsen met een Pools karakter in Breda eveneens deze Generaal Maczek tulpenbollen geplant.

Ze zullen in het voorjaar wit-rood gekleurde bloemen krijgen.

Foto links v.l.n.r.; A. Maczek, R. Figiel, P. van der Velden en tulpenkweker J. Ligthart

MEDAILLE PRO PATRIA

Naar aanleiding van de Maatregel van de Minister van het Ministerie voor de Veteranen- en Onderdruktenzaken van 1 september 2011 betreffende het tot stand brengen van een gelegenheidsinsigne met de naam Medaille „Pro Patria” voor het eren van individuen en rechtspersonen, die bijzondere verdiensten hebben verricht voor het onderhouden van herdenkingen over het gevecht om onafhankelijkheid van het Vaderland, en op basis van het toekenningreglement van dit insigne, werden met Medaille „Pro Patria” door kolonel Zbigniew Krzywosz uit het bovengenoemde Ministerie op het Pools Militaire Ereveld aan de Ettensebaan de volgende 2 personen onderscheiden: dhr. Adrianus van Alphen (foto links)dhr. Edward Szczerbiński (foto rechts)

top

 

        
              

  Last update: 28-10-2015  © Vereniging 1e Poolse pantserdivisie Nederland   Contact 076-5415041

Naar boven