Stowazyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy      

Cel

Cel działalności Stowarzyszenia 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy

Pierwsza strona

Kontakt

Generał Maczek

Cmentarze

Stowazyszenie

Galeria fotografii

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Najważniejszym punktem w 3-letniej działalności naszego Stowarzyszenia była wizyta Królowej Niderlandów Beatrix oraz Prezydenta RP Aleksandra Kwasniewskiego w Bredzie w dniu 31 października 2004 r. z okazji 60-lecia wyzwolenia tego miasta.

Na fotografii obok od lewej: Królowa Niderlandów Beatrix, Krystyna Stopa, nasz prezes Adrian Stopa oraz Prezydent Aleksander Kwaśniewski z żoną Jolantą.

 

 

 


 

 W statucie Stowarzyszenia 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy, określony jest cel jego działalności następująco:

Cel i środki:

Artykuł 2.

 Celem stowarzyszenia jest:

Utrzymanie pamięci o 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej oraz organizacja ceremonii dla uczczenia pamięci o polskich żołnierzach poległych podczas wyzwalania Niderlandów

 Artykuł 3.

 Stowarzyszenie dąży do zrealizowania tego celu z zachowaniem wszystkich prawnych środków, a szczególnie poprzez:

-         Utrzymywanie więzi przyjażni między wojskowymi z 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej mieszkających tak w kraju jak i za granicą oraz z innymi polskimi organizacjami kombatanckimi.

-         Utrzymywanie kontaktu ze Związkiem Kół 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej oraz wspólnego wystepowania na zewnątrz. 

-         Na prośbę, wspieranie członków naszego Stowarzyszenia przy załatwianiu spraw ich dotyczących wobec władz polskich i niderlandzkich.

-         Udzielanie informacji o losach byłych wojskowych z 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej ewentualnie przy współpracy z Muzeum im. gen. St. Maczka w Bredzie.

-         Strzeżenie i szerzenie pamięci o 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej poprzez m. in. publikacje w mediach.

-         Wspieranie Muzeum im. generała Maczka w opiece nad historycznymi objektami i archiwami.

-         Organizowanie ceremonii dla uczczenia pamięci o poległych polskich wojskowych spoczywających w Bredzie i jej okolicach, a w miarę potrzeby, we współpracy z organizacjami miejscowymi.

-         Troszczenie się o kontynuowanie organizowania ceremonii na innych cmentarzach, gdzie spoczywają wojskowi z 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej i nie tylko, w Niderlandach, a w miarę potrzeby, we współpracy z organizacjami miejscowymi.

-         Reprezentowanie na zewnątrz 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej podczas ceremonii i uroczystości.

-         Opiekowanie się Sztandarem Polaków.

FINANSOWANIE:

  1. Środki finansowe Stowarzyszenia to: składki członkowskie, donacje, wejściowe, ewentualnie otrzymane pieniądze w spadku, w zapisie lub w darze oraz inne przypadkowe zyski.
  2. Każdy członek płaci składki, którego wysokość określa corocznie ogólne zebranie członków.

     Numer rachunku bankowego:IBAN:NL97RABO0108904962     BIC:RABONL2U
    
n.n. Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland
 

 Ostatnia aktualizacja:21-02-2014  © Stowarzyszenia 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy  Kontact 0031-76-5415041

Na górę