I.M.O.S. - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

I.M.O.S.

Interallied Military Organization Sphinx

IMOS werd juist na de Duitse aanval in Polen in september 1939 door Kolonel Conrad STRZELCZYK samen met de Britse Generaal Colin GUBBINS ( stichter van de SOE ) gesticht om het verzet tegen de nazis te organiseren.
Na de oorlog bleef Generaal STRZELCZYK in Polen te Chorzow. IMOS bleef actief met het strijd tegen het communisme tot 24/12/1948. Daarna wordt IMOS als feitelijke vereniging bevoegd om hulde te brengen aan de oudstrijders en deel te nemen aan herdenkingsplechtigheden.
Eind januari 1970 werd te Parijs de " Académie interalliée IMOS " gesticht door de vertegenwoordigers van IMOS in 13 landen, waaronder Nederland met Dhr Roman STOLARZ, één van de bevrijders van Breda.

KONRAD STRZELCZYK ( 1[zasłonięte]895-19 )

Pseudonim SFINKS; działacz lewicowy, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r., więzień polityczny, generał brygady.
Urodzony 19.II.1895 w Hajdukach Dolnych (obecnie CHORZÓW), syn Gerwazjusza, maszynisty w Zakładach Koksochemii, i Pauliny z d. Przewdzink.  Po ukończeniu 8-klasowej szkoły ludowej odbył praktykę w laboratorium Śląskich Zakładów Przetworów Chemicznych „RITGER”. W latach 1[zasłonięte]910-19 pracował w dziale mechanicznym huty (obecnie huta „BATORY”). W maju 1915 r. został powołany do służby wojskowej i wysłany na front do Francji. W październiku tegoż roku przeszedł na stronę francuską i wstąpił jako ochotnik do Legii Cudzoziemskiej. Po przeszkoleniu walczył w szeregach armii polskiej we Francji w randze sierżanta-instruktora. Za waleczność awansował na porucznika. W 1919 r. powrócił do Polski, uczestniczył w III powstaniu śląskim. Zdemobilizowany z 43 Pułku Piechoty Legionu Bajończyków, zamieszkał w Szarleju, później w Steblowie (pow. Lubliniec) u teścia. Zatrudnił się w Urzędzie Celnym.
We wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami. Przebywał w obozie w Łambinowicach, w Oranienburgu, następnie w obozie pracy w Berlinie Reinikendorf. Organizował na obczyźnie ruch oporu. Działalność konspiracyjną rozszerzył na kraje okupowane, opierając się głównie na zorganizowanych grupach komunistów w Niemczech, Francji i Belgii. Współpracował z tajnymi wywiadami. Dobrze wyszkolone oddziały zadawały poważne straty okupantowi. Dowództwo ruchu oporu we Francji mianowało Strzelczyka pułkownikiem. W Berlinie uratował sztandar kulturalno-oświatowego Towarzystwa „BAŁTYK”, które działało w okresie międzywojennym przy Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Pucku (obecnie sztandar znajduje się w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
Naczelny dowódca wojsk alianckich generał D. Eisenhower w uznaniu zasług w walce z Niemcami nadał Strzelczykowi stopień generała brygady. Dowodził jednostkami Interallied Military Organization SPHINX – IMOS. Dnia 3.V.1944 Strzelczyk został przez gestapo aresztowany w Lublińcu za pracę konspiracyjną. Był torturowany. 15.X.1944 r. zwolniony.
Od 1.XII.1945 był zatrudniony w Śląskich Zakładach Elektrycznych w Chorzowie w Straży Przemysłowej, następnie przy obsłudze pomp. Stan zdrowia fizyczny i psychiczny zmusił Strzelczyka w 1948 r. do przejścia na rentę inwalidzką. Władał biegle językiem francuskim i niemieckim. Był odznaczony wieloma orderami krajów alianckich oraz orderem Virtuti Militari IV klasy. Żonaty z Konstantyną z d. Pyka. Zmarł 12.XI.1981 w Chorzowie Starym i tam został pochowany. Za działalność w ruchu oporu miasto Zillebeke w Belgii postawiło Strzelczykowi pomnik.
                                              Janusz Modrzyński


 
Zoeken
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu