Stowazyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy      

Pierwsza strona

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy

Stowazyszenie

Kontakt

Generał Maczek

Cmentarze

Cel

Galeria fotografii

Program

 

 

Biuletyn SLADAMI DYWIZJI nr 26.

Biuletyn SLADAMI DYWIZJI nr 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie Polskiej 1. Dywizji Pancernej

Polska 1. Dywizja Pancerna powstała z inicjatywy generała Stanisława Władysława Maczka. Jego starania zostały nagrodzone, kiedy w dniu 25 lutego 1942 roku, otrzymał oficjalny rozkaz zorganizowania 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Pierwszej nowoczesnej jednostki w polskich siłach zbrojnych.

W sierpniu 1944 roku, po inwazji w Normandii dywizja odegrała decydującą rolę przy blokadze uciekającej niemieckiej Siódmej Armii w okolicy Falaise. Następnie szlak bojowy dywizji prowadził przez Belgię, Holandię do Niemiec.

Jeden z największych  kolejnych sukcesów generała Maczka było wyzwolenie Bredy.

Dzięki troskliwemu i taktycznemu postępowaniu generała Maczka miasto uniknęło wielkich zniszczeń. W dniu 29 października 1944 roku Breda została wyzwolona dzięki udziałowi 1. Polskiej Dywzji Pancernej. Generał Maczek i jego żołnierze otrzymali honorowe obywatelstwo miasta w dniu 30 października. Od dnia 6 kwietnia 1945 roku kontynuowano walkę, czego rezultatem było wyzwolenie przez dywizję dużej części prowincji Wschodniej Drenthe oraz Groningen.

W dniu 4 maja dywizja otrzymała rozkaz aby w dniu 5 maja o godzinie 8.00 rano przerwać ogień. W dniu 5 maja w Wageningen, w imieniu Holandii, kapitulację przyjął generaal Foulkes oraz inni dowódcy kanadyjscy. W tym samym czasie w sztabie głównym Drugiego Korpusu Kanadyjskiego przeczytano niemieckim oficerom warunki bezwarunkowej kapitulacji w obecności m.in. generała Maczka.

W dniu 6 maja 1945 roku przyjął pułkownik Grudziński od delegacji miasta Wilhelmshaven kapitulację tego dużego portu, gdzie stacjonowała niemiecka marynarka wojenna.

Wyzwolenie

W międzyczasie wydarzyło się wiele spraw dotyczących Polski a tym samym żołnierzy z 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

Ustalenia Konferencji miedzynarodowych w Teheranie (28 listopada– 1 grudnia 1943r) i w Jałcie (luty 1945r) między przywódcami Aliantów; Roosevelten, Churchillen i Stalinem zdecydowały o przyszłości Niemców i Europy po wojnie. To znaczyło dla Polski, że będzie w strefie rosyjskich wpływów.

Wszyscy ludzie w Holandii świętowali wyzwolenie ale Polacy nie mieli czego świętować.

Powrót do Polski

Ciemne chmury zgromadziły sie nad głowami, w międzyczasie zdemobilizowanymi żołnierzami, którzy planowali przygotować się do powrotu do swojej ukochanej Ojczyzny. Okazało się, że już 22 lipca 1944 roku Rosjanie powołali do życia pierwszy komunistyczny rząd w powojennej Polsce! Szybko stało się jasne, że o powrocie nie może być już mowy.

Breda i okolice

Bardzo dużo Polaków, którzy wyzwalali Bredę zamieszkali w Bredzie i jej okolicach. Założyli rodziny i mieli dzieci. Dzieci te (drugie pokolenie) wyrosło w Holandii. W międzyczasie pojawiło się już pokolenie trzecie i czwarte

Lata mijają. 

Przez wiele lat kombatańci organizowali godne szacunku obchody dla uczczenia pamięci poległych polskich żołnierzy w rocznicę wyzwolenia Bredy i jej okolic. Kilka organizacji pomagało w tym kombatantom ale ........ lata mijają. Życzenie wielu kombatantów aby obchody dla uczczenia pamięci były także w przyszłości organizowane zostało zrealizowane. Wiele o tym dyskutowano i myślano.  W dniu 25 maja 2002 roku wszelkie starania zostały zakończone sukcesem i powstało Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy. Wiadomość ta zadowoliła wiele osób!

Jak teraz będzie dalej?

Mamy nadzieję, że przekazując tę krótką informację pokazaliśmy jak powstało Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy. Chcielibyśmy w nadchodzących latach rozbudować nasze Stowarzyszenie tak aby jeszcze przez wiele lat istniało i aby mogło realizować swój cel a mianowicie: między innymi podtrzymywanie pamięci o 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej oraz troska o kontynuowanie wszelkich obchodów i ceremonii dla uczczenia pamięci poległych polskich żołnierzy przy wyzwalaniu Niderlandów we współpracy z miejscowymi organizacjami. Stowarzyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej, Niderlandy z siedzibą w Bredzie, będzie corocznie organizowało uroczystości dla uczczenia pamięci na Polskich Honorowych Cmentarzach Wojskowych w Oosterhout i Bredzie przy Ettensebaan, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas wyzwalania Holandii oraz generał Stanisław Maczek.

Przedstawiciele uczestniczą także w uroczystościach dla uczczenia pamięci organizowanych w Niderlandach i poza granicami.

Ten obowiązek wzięliśmy na siebie.

Niewątpliwie zechce nam Pani / Pan w tym pomóc zostając członkiem naszego Stowarzyszenia. @

 

 Ostatnia aktualizacja:18-04-2016  © Stowarzyszenia 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderland  Kontact (31)-76-5415041  

Na górę