KMA H.Mis - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

KMA H.Mis

Koninklijke Militiare Academie Breda

Heilige Mis voor Poolse bevrijders

De eerste herdenking van de bevrijding van Breda.
Breda herdenkt het feit dat het een jaar geleden bevrijdt is door de eerste Poolse pantserdivisie. Op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie wordt een plechtige mis gehouden waarbij de Poolse troepen, die destijds de stad bevrijdden, vertegenwoordigd zijn. Ook Generaal Maczek is bij de dienst aanwezig.
In juli 1940 wordt de KMA door de bezetter opgeheven hoewel nog tot januari 1941 cursussen voor enige ex-cadetten worden gegeven om de overgang naar de burgermaatschappij te vergemakkelijken. Deze cursussen vinden aanvankelijk nog plaats op het kasteel, maar de laatste maanden in een klooster in Oosterhout. In 1942 worden de burgerdocenten ontslagen. De cadetten worden, voor zover zij zich melden, in krijgsgevangenschap gevoerd. Velen hebben zich echter zeer verdienstelijk getoond in het verzet en daarvoor de prijs van hun leven betaald. Het kasteel wordt door de bezetter gebruikt om een opleiding van de Kriegsmarine, een bureau van de Sicherheitsdienst (SD), een militaire telefooncentrale en een eenheid van het Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps (NSKK) onder te brengen. Toen het lesgeven in Breda onmogelijk werd, verplaatste de officiersopleiding tijdelijk naar Bandoeng op Java in Nederland-Indië (oktober 1940- maart 1942). Op 29 oktober 1944 bevrijden de Polen Breda, maar de heroprichting van de KMA zou nog tot 1948 op zich laten wachten. In de tussentijd verblijft een groot aantal legeronderdelen op het kasteel-complex. De belangrijkste hiervan de is de School voor Reserveofficieren de Infanterie. Besprekingen tussen de gemeente Breda en ministerie van Defensie leiden tot een overeenkomst waarin de terugkeer van de officiersopleiding naar Breda wordt bepaald. Vooral de gemeente hecht daaraan veel waarde. De wens van de legerleiding om ook het Valkenberg, de oude kasteeltuin die stadspark is geworden, bij het academieterrein te trekken  wordt niet gehonoreerd.

 
  Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland © 2002-2019                                         Website X5 Evolution 12
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu