Memoires - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Memoires

Memoires Stanisław Maczek.
Presentatie memoires Stanisław Maczek KMA Breda.

BREDA - "Gelukkig is het typoscript letterlijk uit de kast gekomen en dankzij het initiatief en de noeste arbeid van de bewerkers is het nu beschikbaar voor iedereen die er belang in stelt." Dat zei Josseleine Teulings-Sosinski gistermiddag tijdens de stijlvolle bijeenkomst waarmee in de aula van de KMA Van paardenwagen tot tank - de eerste Nederlandse editie van wijlen generaal Maczeks oorlogsmemoires - werd gepresenteerd.
Teulings is de (enige) dochter van de recentelijk overleden Zdislaw Jan Sosinski, de oud-Saval-directeur die - als voormalig officier van Maczeks 1e Poolse Pantserdivisie - de nu vijftig jaar oude memoires blijkbaar ooit van het Pools in het Nederlands had laten vertalen. Bij de boedelliquidatie stuitte Teulings op het voor haar volslagen onbekende werkstuk. Ze speelde het in handen van oorlogspublicisten Jos van Alphen en Tom Peeters, die het bewerkten en er nog maar twee maanden geleden mee aanklopten bij de Bredase uitgever John van Ierland.

Die besloot meteen tot uitgave. Met als gevolg dat de nu 77-jarige Andrzej Maczek zijn vaders vertaalde boek - vijftien jaar en drie dagen na diens overlijden op 102-jarige leeftijd - gisteren letterlijk kon onthullen. 'This is the Big Moment", sprak de in Sheffield woonachtige Maczek jr. met ernstige blik, voordat hij het boek trots met beide armen langdurig boven zijn hoofd uitstrekte, om het de 350 aanwezigen te tonen. Die antwoordden met een minutenlang applaus. Hoewel 'een grote eer' gistermiddag de meest gebezigde woorden waren, was deze ovatie een onmiskenbaar huldeblijk aan de even briljante als menselijke militair, die het door hem bevrijde Breda altijd een warm hart is blijven toedragen. In dit verband viel op dat de andere acht, door Maczek bevrijde (Zeeuws-)Vlaamse gemeenten de uitnodiging niet hadden gehonoreerd. Wel was de Poolse ambassade vertegenwoordigd.

Na afloop zat Andrzej Maczek anderhalf uur lang te signeren. De rij wachtende leek maar niet te slinken.
 
Zoeken
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu