Stowazyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy   

Stowazyszenie

Tutaj poniżej mogą Państwo zapoznać się z członkami obecnego zarządu

Pierwsza strona

Kontakt

Generał Maczek

Cmentarze

Cel

Stowazyszenie

Galeria fotografii

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy składa się z 6 osób.
Prezes, sekretarz i skarbnik tworzą zarząd dzienny i są wspomagani przez pozostałych członków zarządu.
 


Bolek Krzeszewski (Prezes od 1 stycznia 2007 r.)

(były 2-gi sekretarz od 2002 r.) (były wiceprezes od 2005 r.) 
                                                     
Żonaty, ojciec 2 dzieci. Urodzony w Bredzie jako syn polskiego kombatanta Mieczysława Krzeszewskiego, po kilku latach przeprowadził się do Teteringen, miejscowości niedaleko Bredy. Pracuje w Urzędzie Skarbowym /centrum dla ICT w Apeldoorn.
 

Obok mojej pracy zawodowej w centrum automatyzacji Urzędu Skarbowego, traktuję pracę na rzecz polskiej społeczności w Bredzie jako przyjemność i obowiązek. Moim największym celem jest utrzymanie obchodów dla uczczenia pamięci organizowanych na Polskich Honorowych Cmentarzach Wojskowych w Bredzie i jej okolicach oraz przekazanie tego trzeciemu i kolejnym pokoleniom. 

To dla uhonorowania naszych wyzwolicieli oraz tych co za wyzwolenie Bredy i innych części Holandii oddali swoje życie. Dlatego ważnym jest aby wielu z Bredy i jej okolic zostało członkami naszego Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy, aby sposób myślenia generała Stanisława Maczka był kontynuowany.


Frans Olejek (sekretarz od 2002 r.)

Jestem żonaty z Rian i razem nie mamy dzieci. Jako syn ojca Polaka i mamy Holenderki urodziłem się 8 października 1950 w Bredzie. Pracuję jako zarządca – kordynator w oczyszczalni ścieków Nieuwveer w Bredzie. Oczyszczalnia ta jest oddziałem Waterschap Brabantse Delta. W dzieciństwie nie uczestniczyłem w życiu organizacji polonijnych w Bredzie takich jak polska szkółka i grupy taneczne. Moje zainteresowanie zostało pobudzone przez apel do, głównie, synów i córek polskich kombatantów z Bredy i jej okolic, który ukazał się w gazecie. Dotyczył on założenia Stowarzyszenia Kulturalnego “Polonia” w Bredzie. Od tego czasu jesteśmy jego członkami a moja żona pracuje tam pełna entuzjazmu jako sekretarz. W roku 2002 uczestniczyłem w założeniu Stowarzyszenia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy. 

Wykonując moją pracę na rzecz ww. stowarzyszeń jestem zadowolony, że mogę uhonorować polskich weteranów a w tym mojego ojca.


Kees Nowak (skarbnik od 2002 r.)

Żonaty i pracuje jako nauczyciel matematyki i informatyki w liceum Theresialyceum w Tilburgu.

Już od kilku lat mam świadomość tego, że musimy w Bredzie zachować polską kulturę zanim ją zatracimy. Było dla mnie jasne, że powinienem pomóc w tym aby pamięć o wyzwolicielach Bredy była utrzymywana poprzez organizowanie godnych obchodów dla uczczenia pamięci. Z powodu mojego zamiłowania do cyfr funkcja skarbnika jest dla mnie odpowiednia.


Adrian Stopa (Konsul do spraw Zagranicznych i Ambasad od stycznia 2008 r.) (były prezes 2002-2008 r.)

Najstarszy syn Polaka, jednego z żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej ( Pułk Artylerii Przeciwpancernej) i Holenderki.
Urodzony w dniu 20 grudnia 1945 roku i zamieszkały w Bredzie. Żonaty z Polką Krystyną. Cieszy się od października 2003 roku wcześniejszą emeryturą. Od roku 1988 do 2004 był wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Holandii a od roku 2004 do jego rozwiązania w styczniu 2014, prezesem.
Od roku 1984 był aktywnie zaangażowany w działania polskich weteranów. W roku 1990 zawiązał Stowarzyszenie Kulturalne “Polonia” w Bredzie, którego był pierwszym prezesem aż do października roku 2002.

W roku 1992 zorganizował sympozjum z okazji 100. urodzin generała St. Maczka, gdzie jego syn Andrzej wziął aktywny udział. W roku 1994 był członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów z okazji 50-lecia wyzwolenia Bredy. 25 maja 2002 roku założył razem z innymi dziećmi polskich weteranów Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy, którego pierwszym prezesem był do stycznia 2008. Jesienią 2002 roku założył wraz ze swoją żoną nowy biuletyn ŚLADAMI DYWIZJI w imieniu Stowarzyszenia, którego ona jest redaktorką naczelną do tej pory. W grudniu 2007 przeprowadził się z żoną do Polski. Od tego czasu jest on Konsulem Stowarzyszenia ds. Zagranicznych i Ambasad.


Jako dumny syn jednego z żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej uważam, że ważnym jest aby młodsze pokolenia pielęgnowały dziedzictwo po polskich kombatantach w tym Stowarzyszeniu. Oraz aby wkład 1. Polskiej Dywizji Pancernej w wyzwolenie Holandii nie został zapomniany. Jest to także bardzo ważne, ponieważ tutaj znajdują się mogiły polskich żołnierzy, którzy poległi podczas wyzwalania Holandii oraz grób samego generała Maczka. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę pielęgnować pamięć o wkładzie 1. Polskiej Dywizji Pancernej w wyzwolenie Europy i kontynuować organizację obchodów dla uczczenia pamięci poległych polskich żołnierzy.
 


Stas Szamrowicz (członek zarządu od 2002 r.)

Urodzony jako najstarszy syn Polaka, kombatanta Edmunda Szamrowicza (8. Bat.) i matki Holenderki w dniu 31-08-1947 w Bredzie. Żonaty z Ine. Troje dzieci mieszka już od lat samodzielnie. Mają obecnie już 4 wnucząt. Po studiach został zawodowym wojskowym. Z powodu pracy (oficer w Królewskich Siłach Lądowych) mieszkał przez wiele lat poza Bredą (m.in. w Roosendaal i Assen). W roku 2002 przeszedł na emeryturę po 35 latach służby, z czego 5 lat w piechocie i 30 lat jako oficer ćwiczeń fizycznych i sportu.

Od roku 1990 ściśle związany z polską społecznością jako członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego “Polonia” w Bredzie. Jednocześnie był aktywny na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Holandii. Od roku 2002 jest także członkiem zarządu Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy. Jest dla niego przyjemnością robić coś na rzecz polskiej społeczności jako uhonorowanie wszystkich weteranów Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej.  


Wadec Salewicz (członek zarządu od 2008 r.)

Mam 62 lata, jestem żonaty od 1970 roku z Rią. Mamy jednego syna i jedną córkę oraz 2 wnucząt. Jako najstarszy syn ojca Polaka i matki Holenderki urodziłem się w Oosterhout, gdzie do tej pory mieszkam. Do roku 2007 pracowałem jako kierownik zaopatrzenia w fabryce maszyn.

W sierpniu 2007 roku przeszedłem na wczesniejsza emeryturę. Moim hobby jest m.in. wyjeżdżanie na wakacje, ogrodnictwo i dalekie podróże. Uważam także za zaszczyt, przejęcie działań jakie realizował mój ojciec w Oosterhout i okolicach jako żołnierz 1. Polskiej Dywizji Pancernej a także je rozszerzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dzięki temu mogę i chcę pamiętać o moim ojcu i jego polskich towarzyszach broni.
 

Członkowie.

Dzięki finansowemu wsparciu członków i donacjom od osób trzecich staje się możliwe zrealizowanie wielu projektów przez zarząd Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy.

W dniu 1 stycznia 2015 roku stowarzyszenie liczyło 102 członków. W czerwcu i październiku otrzymują członkowie biuletyn „Śladami Dywizji”. Tradycyjnie może Stowarzyszenie liczyć na wsparcie dużej grupy osób starszych oraz dzieci weteranów, dzięki czemu duża część projektów realizowana jest w Bredzie i jej okolicach.


Ogólne zebranie członków.

Stowarzyszenie organizuje corocznie ogólne zebranie członków. Odbywa się ono w drugi tydzień grudnia (w roku 2015 będzie to 13 grudnia). Jest ono organizowane razem z obchodami rocznicy śmierci generała Maczka.

Wszyscy nasi członkowie są serdecznie zaproszeni aby wziąć w nim udział. Zebranie przebiega w luźniej atmosferze i daje możliwośc na wyrażenie swojej reakcji. Dzięki temu co roku pojawiają się nowe ciekawe propozycje od członków.

Stały adres gdzie odbywa się zebranie to: Kawiarnia Café “De Toerist”, znajdująca się przy ulicy Teteringsedijk 145 w Bredzie. Początek o godzinie 14.00, jeśli nie zostanie podane inaczej. Z założenia jest to krótkie zebranie aby potem kontynuować wspólne spotkanie konsumując przekąski i napoje.

Korzyści.

Fakt, że członkowie są ważni dla Stowarzyszenia jest wyrażony w kilku korzyściach jakie z tego mają członkowie:

  • bezplatna informacja o 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
  • pomoc w szukaniu informacji dotyczących Dywizji.
  • bezpłatnie otrzymywanie biuletynu 2 razy w roku. 
  • nie jest drogie, ponieważ składka członkowska wynosi tylko € 15 za rok.

Zmiana adresu

Zmianę adresu można podać via e-mail:
secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl


Dzięki temu nasza administracja będzie aktualna, a Państwo będą otrzymywać nieprzerwanie informacje od Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy.


Ochotnik

Stowarzyszenie potrzebuje czasami pomocy ochotników. Chodzi tutaj o branie udziału w obchodach dla uczczenia pamięci z którego powinno być sporządzone sprawozdanie oraz fotografie lub film.

Poza tym potrzebna jest czasami pomoc przy organizowaniu obchodów.
Prośba o pomoc będzie umieszczana po prawej stronie strony głównej pod tytułem ochotnicy poszukiwani. Państwo mogą zgłosić się teraz jako ochotnik podając swoje nazwisko, adres oraz numer telefonu via e-mail:  
 secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

 
Ochotnicy mogą:

1. Pomagać przy organizowaniu określonych obchodów dla uczczenia pamięci oraz realizacji innych projektów to znaczy np. towarzyszenie gościom do ich miejsc oraz / lub pilnowanie porządku podczas obchodów aby te mogły przebiegać według planu.
2. Brać udział w obchodach dla uczczenia pamięci tak w Holandii jak i poza jej granicami.
3. Szukać, notować, fotografować i opracowywać informacje o obiektach upamietniających takie jak pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły związane z 1. Polską Dywizją Pancerną na terenie Holandii, Belgii, Francji, Niemczech i oczywiście Wielkiej Brytanii.

4. Dosyłać interesujące materiały dotyczące 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz polskich żolnierzy dla naszej strony internetowej lub / oraz naszego biuletynu.

5. Szukać sponsorów i donatorów, którzy chcieliby finansowo wspierać nasze stowarzyszenie.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać via e-mail:
info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
6.
Trzymać sztandar.

Zarząd z góry bardzo dziękuje Państwu za zgłoszenie się na ochotnika.

Ostatnia aktualizacja:28-07-2015  © Stowarzyszenia 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy  Kontact 0031-76-5415041

Na górę