Bestuur - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur

Hieronder kunt U kennis maken met het huidige bestuur.

Bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland

Dagelijksbestuur


Stas Szamrowicz (Voorzitter sinds 8 december 2019) (Bestuurslid sinds 2002)

Geboren als oudste zoon van oud strijder Edmund Szamrowicz (achtste bataljon) en een Nederlandse moeder op 31 augustus 1947 in Breda. Getrouwd met Ine en drie kinderen wonen de allen reeds jaren zelfstandig. In totaal nu reeds vier kleinkinderen. Na de studie beroepsmilitair geworden. Door het werk (officier bij de Koninklijke Landmacht) ook vele jaren buiten Breda gewoond (o.a. Roosendaal en Assen). In 2002 naar 35 dienstjaren waarvan vijf jaar als infanterist en 30 jaar als officier lichamelijke oefening en sport met pensioen gegaan.
Sinds 1990 nauw betrokken bij de Poolse gemeenschap als bestuurslid van de Bredase culturele vereniging ,,Polonia''. Tevens wat nevenactiviteiten voor het Pools Olympisch comité en sinds 2002 ook bestuurslid van de vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland.

Vind het prettig iets te kunnen doen voor de Poolse gemeenschap als eerbetoon aan alle oud-strijders van de eerste Poolse pantserdivisie.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Ad Figiel (Secretaris sinds jan 2023)

 
Geboren in de toen nog zelfstandige gemeente Ginneken en opgegroeid in de toen nieuwbouwwijk van Breda, Hoge Vucht. 44 jaar getrouwd en een zoon. Ik woon sinds 1980 als een van de eerste bewoners in de Haagse Beemden. Ik heb ruim 25 jaar gewerkt bij Hoechst Holland bv, bij de meeste Bredanaars beter bekend als de Polymeer in de Krogten, BPM, toen een volwaardige dochter van Shell Nederland. Na een reorganisatie heb ik me nog een tiental jaren verdienstelijk kunnen maken in het volwassenenonderwijs.
 
Als zoon van een van de langstlevende Poolse bevrijders van Breda ben ik ook betrokken bij de stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum en als secretaris verbonden aan de stichting “Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda” en voel ik me ten zeerste verbonden met Breda en hun bevrijders want zonder hun was ik en velen met mij er ook niet geweest.                        

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   Hans Figiel ( Penningmeester sinds jan 2023 )

Als jongste zoon van een Poolse vader en Nederlandse moeder ben ik op 11 december 1964 geboren te Breda. Ik ben getrouwd met Baukje en wij hebben een zoon. Een zoon waar ik bijzonder trots op ben. Ik ben nog steeds werkzaam bij ABN AMRO Bank. Mijn belangstelling voor de Eerste Poolse pantserdivisie is eigenlijk pas gewekt na het overlijden van mijn vader Roman Figiel in mei 2020. Na zijn overlijden kreeg ik sterk het gevoel dat ik de herinnering     aan mijn vader en de Poolse bevrijders van o.a. Breda in leven moest houden voor de volgende generatie. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld als penningmeester en heb deze taak begin 2023 toegewezen gekregen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Leden van het Bestuur

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Frans Olejek ( Bestuurslid per 2023) ( oud Secretaris van 2002-2022 )

Als zoon van een Poolse vader en Nederlandse moeder ben ik op 8 oktober 1950 geboren in Breda, en in 1973 getrouwd met Rian Olejek-Marijnissen. In 2013 ben ik met levensloop gegaan, en sinds april 2016 met pensioen. In de kinderjaren ben ik niet actief geweest in het Bredase verenigingsleven zoals het ,,Poolse schooltje'' en dansgroepen. De belangstelling werd in 1990 gewekt door een schrijven in de krant waarbij een oproep werd gedaan aan vooral zonen en dochters van Poolse oud-strijders uit Breda en omgeving. Het betrof hier de oprichting van de Bredase culturele vereniging ,,Polonia'' sindsdien zijn wij daar lid van en mijn vrouw is daar ruim 20 jaar secretaris van geweest. In 2002 ben ik betrokken geweest met de oprichting van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland en ben tot op heden secretaris. Mijn hobby's zijn het werken in de moestuin, video en fotografie.

Met deze werkzaamheden krijg ik een zekere voldoening om de Poolse oud-strijders, waaronder mijn vader in ere te houden.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Kees Nowak ( Bestuurslid per 2023) ( oud Penningmeester van 2002 - 2022)

Getrouwd en gepensioneerd docent wiskunde en informatica op het Theresialyceum in Tilburg.

Al een aantal jaren heb ik het besef dat we de Poolse cultuur in Breda moeten bewaren voordat we hem kwijt zijn. Het was duidelijk dat ik mee moest helpen om ervoor te zorgen dat de herinnering aan de bevrijders van Breda levendig gehouden moet worden door hen een waardige herdenking te geven. Vanwege mijn voorliefde voor cijfers is het een taak als penningmeester voor mij goed te doen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Wadec Salewicz (Bestuurslid sinds 2008)

Ik ben geboren 22 december 1945, getrouwd sinds 1970 met Ria. We hebben een zoon en een dochter en twee kleinkinderen. Als oudste zoon van een Poolse vader en Nederlandse moeder ben ik geboren in Oosterhout en woon nog steeds in Oosterhout. Tot 2007 heb ik een drukke baan gehad als inkoopmanager bij een machinefabriek.
In augustus 2007 ben ik met pre-pensioen gegaan. De vrije tijd die ik nu heb wil ik zo goed en zinvol mogelijk besteden. Mijn hobby's zijn onder andere op vakantie gaan, tuinieren en verre reizen maken.

Ik vind het ook een hele eer om de taken die mijn vader in Oosterhout en omgeving had als lid van de Eerste Poolse Pantserdivisie, over te nemen en waar nodig is uit te breiden. Hierdoor kan en wil ik mijn vader en zijn mede Poolse oud-strijders in gedachte houden.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Maikel Salewicz (Bestuurslid sinds 2021)

Mijn naam is Maikel Salewicz, kleinzoon van Michael Salewicz een van de bevrijders van Breda en omstreken.
Ik ben woonachtig in Oosterhout samen met mijn vriendin Rianne en mijn 2 mooie dochters Noa en Nikki. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij een Franse bank en ben ik verantwoordelijk voor Facility en inkoop bij onze vestigingen in Nederland en België. In mijn vrije tijd tennis ik vaak, ben ik coach bij mijn oude volleybal team en ga ik er graag op uit met mijn vriendin en de meiden.
Ik hielp al jarenlang mee met het organiseren van de herdenkingen in Oosterhout en Breda en dan voornamelijk met het leggen van de kransen. Sinds 2 jaar ben ik officieel toegetreden tot het bestuur. Voor mij is het zeer belangrijke dat deze activiteiten blijven bestaan zodat we nooit vergeten wat deze mensen voor ons betekend hebben.                 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Jan Verschure (Bestuurslid sinds 2021)
 
Mijn naam is Jan Verschure, in 1980 geboren in Oosterhout waar ik nog steeds woonachtig ben. Vader van 2 dochters en in het dagelijks leven werkzaam als hovenier. Op dit moment het enige bestuurslid zonder Poolse roots.
In mijn vrije tijd ben ik veel in het Maczek Memorial Breda te vinden als gids en conservator.
In dat kader zie ik het, samen met mijn bestuursfunctie bij de vereniging 1e Poolse Pantser Divisie Nederland, ook als één van mijn taken om meer aandacht en erkenning te krijgen voor alle strijders van de 1e Poolse Pantser Divisie.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Commissie online communicatie

                   vacature (Web-master)  ( voor als nog Bolek Krzeszewski)


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Afvaardiging en adviseur van het bestuur

 Bolek Krzeszewski ( afgevaardigde voor het Gen Maczek Memorial)(oud voorzitter sinds 1 januari 2007-2019) en (2019- blijft voorlopig nog actief als web-master)

Getrouwd, vader van twee kinderen. Geboren in Breda als zoon van Poolse oud-strijders Mieczyslaw Krzeszewski, na enkele jaren verhuist na Teteringen, een dorp onder de rook van Breda. Werkzaam bij de belastingdienst/centrum voor ICT te Apeldoorn. Sinds 1985 actief voor de Poolse gemeenschap te breda. d.m.v. het organiseren van herdenkingen en bevrijdingsfeesten en vertegewoordigd in meerdere besturen. Het langste als voorzitter van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland. Eerst als vice-voorzitter vanaf de oprichting tot 2007 en later als Voorzitter. Per 1 jan 2020 heb ik het voorzittershamer overgedragen aan Stas Szamrowicz, als overgang was ik nog tot 1 nov 2020 nog lid van het bestuur. Ik ga nu verder binnen de vereniging als Web-master in de Commissie online communicatie en ik blijf als vertegenwoordeger van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland actief in het bestuur van het Generaal Maczek Memorial. Zo blijf ik toch nog betrokken en actief binnen de Poolse gemeenschap en de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bijzondere commissie buitenland (Polen)

Adrian Stopa (Consul Buitenlandse zaken en Ambassade zaken sinds 2008) (oud voorzitter 2002-2008)

De oudste zoon van een van de militairen van de eerste Poolse Pantserdivisie (anti tankregiment) en Nederlandse moeder.
Geboren in Breda en wonende sinds 2007 in Gniewino Polen, getrouwd met een Poolse vrouw en geniet sinds oktober 2003 van een vervroegd pensioen. Was tot voor kort vice voorzitter van het ,,Pools Olympisch comité'' waar hij nu voorzitter is. Al jaren is hij actief betrokken bij activiteiten van de Poolse oud-strijders. Zo richtte hij in 1990 de Bredase culturele vereniging ,,Polonia'' op. In 1992 organiseerde hij een symposium ter gelegenheid van de 100e verjaardag van generaal Stanislaw Maczek, waaraan de zoon van generaal Maczek, Andrzej actief aan deelnam. Was in 1994 lid van het organisatie comité ter gelegenheid Breda 50 jaar bevrijd. Op 25 mei 2002 richtte hij samen met andere kinderen van Poolse oud-strijders de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland op.

Als trotse nabestaande van de Eerste Poolse Pantserdivisie, vind ik het belangrijk dat de jongere generatie in deze vereniging de erfenis van de Poolse oud-strijders koestert. En dat het aandeel van de Eerste Poolse Pantserdivisie in de bevrijding van Nederland niet vergeten wordt. Het is ook bijzonder belangrijk omdat hier de graven zich bevinden van de Poolse militairen die gesneuveld zijn tijdens de bevrijding van Nederland en het graf van generaal Maczek zelf. Het is voor mij een eer om de herinneringen over het aandeel van de Eerste Poolse Pantserdivisie in de bevrijding van Europa te mogen onderhouden en herdenkingen te mogen voortzetten.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Leden.
Dankzij de financiële bijdrage van de leden en donaties van derden kan het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland elk jaar weer vele activiteiten mogelijk maken.
Op 1 januari 2023 telt de vereniging  90 leden. Traditioneel gezien kan de vereniging rekenen op steun van grote groep ouderen en kinderen van oud-strijders doordat de activiteiten voor een groot deel in Breda en omgeving plaatsvinden.

Algemene ledenvergadering.
De Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 13 december 2020. Het is altijd in combinatie met de sterfdag van Generaal S. Maczek.

Al onze leden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Deze vergaderingen verlopen in een ongedwongen sfeer en het biedt veel ruimte voor interactie. Zo komen elk jaar weer leuke ideeën vanuit de leden naar voren.

Het nieuwe vergaderadres is restaurant Het Witte Schaap, Wegedoornpage 2  4814TZ  Breda.   Aanvang 12.00 uur of anders vermeld in de agenda. Het ligt in de bedoeling een korte vergadering te houden en daarna een gezellig samenzijn te houden onder het genot van een hapje en een drankje.

Voordelen.
Dat de leden belangrijk voor de vereniging zijn, komt tot uitdrukking in een aantal voordelen:

Gratis informatie over de eerste Poolse Pantserdivisie indien mogelijk.
Advies bij naspeuren van gegevens aangaande de divisie.
Lid worden is geen dure aangelegenheid want de contributie is slechts € 15 per jaar.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Adreswijziging.
Een adreswijziging doorgeven: secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

Zo blijft onze administratie op orde, en blijft u informatie van de vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland ontvangen.

Vrijwilliger.
De vereniging heeft soms (altijd) behoefte aan vrijwilligers. U moet dan denken aan;  het assisteren bij de jaarlijkse herdenkingen of voor de vereniging een herdenking bezoeken en namens de vereniging daar een kransleggen te leggen. Waar ook behoeft aan is om eens een verslagje of foto's en misschien wel filmpje maken van bepaalde herdenkingen, zodat we die online kunnen delen via deze site of facebook.

U kunt zich opgeven als vrijwilliger per e-mail secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl.

U kunt zich ook als lid of donateur opgeven bij dit e-mail adres.

Vrijwilligers kunnen:
 • Helpen bij het organiseren van bepaalde herdenkingen en ander activiteiten, dat betekent b.v. begeleiden van gasten naar een plaats en/of orde tijdens de herdenkingen handhaven zodat deze volgens plan kan verlopen.
 • Deelnemen aan herdenkingen zowel in Nederland als het buitenland.
 • Zoeken naar sponsors en donateurs die onze vereniging financieel willen steunen.
 • Voor meer informatie hierover info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
 • Het dragen van het vaandel


 
  Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland © 2002-2020                                         Website X5 Evolution 12
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu