Bestuur - vereniging 1e poolse pantser divisie nederland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur

Hieronder kunt U kennis maken met het huidige bestuur.

Het bestuur van de Vereniging eerste Poolsepantserdivisie Nederland bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur, en worden bijgestaan door de overige leden van bestuur.

Bolek Krzeszewski (Voorzitter sinds 1 januari 2007), (oud tweede secretaris sinds 2002), (oud vice voorzitter sinds 2005)

Getrouwd, vader van twee kinderen. Geboren in Breda als zoon van Poolse oud-strijders Mieczslaw Krzeszewski, na enkele jaren verhuist na Teteringen, een dorp onder de rook van Breda. Werkzaam bij de belastingdienst/centrum voor hij ICT te Apeldoorn.

Naast mijn drukke werkzaamheden bij de belastingdienst automatiseringcentrum vind ik het prettig en ook in plicht om iets te doen voor de Poolse gemeenschap in Breda. Mijn grootste doelstelling is om de herdenkingen op de Poolse militaire erebegraafplaatsen in en rond Breda in stand te houden en dit gevoel over te dragen aan de derde en latere generaties. Dit uit eerbetoon aan onze bevrijders en aan hen die bij de bevrijding van Breda en overige delen van Nederland het leven lieten. Daarom is het zo belangrijk dat velen in en rond Breda lid worden van de Vereniging eerste Poolsepantserdivisie Nederland, zodat de gedachte gang van generaal Stanislaw Maczek blijft voortbestaan.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Frans Olejek (Secretaris sinds 2002)

Als zoon van een Poolse vader en Nederlandse moeder ben ik op 8 oktober 1950 geboren in Breda, en in 1973 getrouwd met Rian Olejek-Marijnissen. In 2013 ben ik met levensloop gegaan, en sinds april 2016 met pensioen. In de kinderjaren ben ik niet actief geweest in het Bredase verenigingsleven zoals het ,,Poolse schooltje'' en dansgroepen. De belangstelling werd in 1990 gewekt door een schrijven in de krant waarbij een oproep werd gedaan aan vooral zonen en dochters van Poolse oud-strijders uit Breda en omgeving. Het betrof hier de oprichting van de Bredase culturele vereniging ,,Polonia'' sindsdien zijn wij daar lid van en mijn vrouw is daar ruim 20 jaar secretaris van geweest. In 2002 ben ik betrokken geweest met de oprichting van de Vereniging eerste Poolsepantserdivisie Nederland en ben tot op heden secretaris. Mijn hobby's zijn het werken in de moestuin, video en fotografie.

Met deze werkzaamheden krijg ik een zekere voldoening om de Poolse oud-strijders, waaronder mijn vader in ere te houden.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Kees Nowak (Penningmeester sinds 2002)

Getrouwd en werkzaam als docent wiskunde en informatica op het Theresialyceum in Tilburg.

Al een aantal jaren heb ik het besef dat we de Poolse cultuur in Breda moeten bewaren voordat we hem kwijt zijn. Het was duidelijk dat ik mee moest helpen om ervoor te zorgen dat de herinnering aan de bevrijders van Breda levendig gehouden moet worden door hen een waardige herdenking te geven. Vanwege mijn voorliefde voor cijfers is het een taak als penningmeester voor mij goed te doen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Adrian Stopa (Consul Buitenlandse zaken en Ambassade zaken sinds 2008) (oud voorzitter 2000 2-2008)

De oudste zoon van een van de militairen van de eerste Poolse pantserdivisie (anti tankregiment) en Nederlandse moeder.
Geboren in Breda en wonende sinds 2007 in Gniewino Polen, getrouwd met een Poolse vrouw en geniet sinds oktober 2003 van een vervroegd pensioen. Was tot voor kort vice voorzitter van het ,,Pools Olympisch comité'' waar hij nu voorzitter is. Al jaren is hij actief betrokken bij activiteiten van de Poolse oud-strijders. Zo richtte hij in 1990 de Bredase culturele vereniging ,,Polonia'' op. In 1992 organiseerde hij een symposium ter gelegenheid van de 100e verjaardag van generaal Stanislaw Maczek, waaraan de zoon van generaal Maczek, Andrzej actief aan deelnam. Was in 1994 lid van het organisatie comité ter gelegenheid Breda 50 jaar bevrijd. Op 25 mei 2002 richtte hij samen met andere kinderen van Poolse oud-strijders de Vereniging eerste Poolsepantserdivisie op.

Als trotse nabestaande van de Eerste Poolse Pantserdivisie, vind ik het belangrijk dat de jongere generatie in deze vereniging de erfenis van de Poolse oud-strijders koestert. En dat het aandeel van de Eerste Poolse Pantserdivisie in de bevrijding van Nederland niet vergeten wordt. Het is ook bijzonder belangrijk omdat hier de graven zich bevinden van de Poolse militairen die gesneuveld zijn tijdens de bevrijding van Nederland en het graf van generaal Maczek zelf. Het is voor mij een eer om de herinneringen over het aandeel van de Eerste Poolse Pantserdivisie in de bevrijding van Europa te mogen onderhouden en herdenkingen te mogen voortzetten.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stas Szamrowicz (Bestuurslid sinds 2002)

Geboren als oudste zoon van oud strijder Edmund Szamrowicz (achtste bataljon) en een Nederlandse moeder op 31 augustus 1947 in Breda. Getrouwd met Ine en drie kinderen wonen de allen reeds jaren zelfstandig. In totaal nu reeds vier kleinkinderen. Na de studie beroepsmilitair geworden. Door het werk (officier bij de Koninklijke Landmacht) ook vele jaren buiten Breda gewoond (o.a. Roosendaal en Assen). In 2002 naar 35 dienstjaren waarvan vijf jaar als infanterist en 30 jaar als officier lichamelijke oefening en sport met pensioen gegaan.
Sinds 1990 nauw betrokken bij de Poolse gemeenschap als bestuurslid van de Bredase culturele vereniging ,,Polonia''. Tevens wat nevenactiviteiten voor het Pools Olympisch comité en sinds 2002 ook bestuurslid van de vereniging eerste Poolsepantserdivisie Nederland.

Vind het prettig iets te kunnen doen voor de Poolse gemeenschap als eerbetoon aan alle oud-strijders van de eerste Poolse pantserdivisie.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wadec Salewicz (Bestuurslid sinds 2008)

Ik ben geboren 22 december 1945, getrouwd sinds 1970 met Ria. We hebben een zoon en een dochter en twee kleinkinderen. Als oudste zoon van een Poolse vader en Nederlandse moeder ben ik geboren in Oosterhout en woon nog steeds in Oosterhout. Tot 2007 heb ik een drukke baan gehad als inkoopmanager bij een machinefabriek.
In augustus 2007 ben ik met pre-pensioen gegaan. De vrije tijd die ik nu heb wil ik zo goed en zinvol mogelijk besteden. Mijn hobby's zijn onder andere op vakantie gaan, tuinieren en verre reizen maken.

Ik vind het ook een hele eer om de taken die mijn vader in Oosterhout en omgeving had als lid van de Eerste Poolse Pantserdivisie, over te nemen en waar nodig is uit te breiden. Hierdoor kan en wil ik mijn vader en zijn mede Poolse oud-strijders in gedachte houden.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Albert Bugaj (Bestuurslid sinds 2016), (webmaster sinds 2005) (redactielid verenigings blad 2003-2010)

Geboren 16 maart 1950 te Breda als oudste zoon van Poolse oud-strijder George Bugaj en een Nederlandse moeder. Mijn vader was een van de 16.000 pantsersoldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie, die in september 1944 landen op de stranden van Normandië in Frankrijk om Europa te bevrijden van Nazi Duitsland. Omdat de divisie door slechte weersomstandigheden in de winter van 1944 in Breda ingekwartierd werden, ontmoete hij daar mijn moeder. In april trok men verder richting noorden om uitendelijk in Wilemshaven (Duitsland) terecht te komen waar de Duitse capitulatie werd getekend. De Eerste Poolse Pantserdivisie verbleef tot 1947 in Duitsland als bezettingsleger om aldaar ontbonden te worden. Omdat men niet terug kon naar hun vaderland (door de Russische overheersing) keerden  350 militairen terug naar Breda waar men in de winter maanden van 1944 zeer gastvrij waren ontvangen en daar kennis hadden gemaakt met de Bredase meisjes. Mijn vader trouwde en begon na enige tijd een eigen zaak in woninginrichting en stoffeerderij. Helaas overleed hij in oktober 1958 aan leukemie in Breda precies 19 jaar na de bevrijding van die stad .
Omdat ik weinig wist van mijn vader tijdens de 2e wereldoorlog begon ik in 1997 te zoeken naar zijn militaire verleden. Daarom werd ik lid van de Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie Nederland en later werd ik ook vrijwilliger van het Maczek museum in Breda. Uiteindelijk vond ik een hoop informatie over mijn vader.

Omdat er heel weinig bekend is over de Eerste Poolse pantserdivisie wil ik dat via de vereniging en het Maczek museum naar buiten dragen daarbij bezoek ik de vele herdenkingen in Nederland en België om mijn vader en zijn mede oud-stijders te eren wat hun terecht toekomt. Zij worden zeker niet vergeten, hun lijfspreuk was ''Voor U en Onze Vrijheid'' onze vrijheid hebben we gekregen maar hun vrijheid in hun vaderland was er niet, dat duurde tot de 80' jaren .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Leden.
Dankzij de financiële bijdrage van de leden en donaties van derden kan het bestuur van de Vereniging Eerste Poolsepantserdivisie Nederland elk jaar weer vele activiteiten mogelijk maken.
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 95 leden. Traditioneel gezien kan de vereniging rekenen op steun van grote groep ouderen en kinderen van oud-strijders doordat de activiteiten voor een groot deel in Breda en omgeving plaatsvinden.

Algemene ledenvergadering.
De Vereniging Eerste Poolsepantserdivisie Nederland organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering. Deze vondt plaats op 9 december 2018. Het is altijd in combinatie met de sterfdag van generaal Maczek.

Al onze leden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Deze vergaderingen verlopen in een ongedwongen sfeer en het biedt veel ruimte voor interactie. Zo komen elk jaar weer leuke ideeën vanuit de leden naar voren.

Het nieuwe vergaderadres is café ,,De Dorpsherberg,, Willem Alexanderplein 4, 4847 AL Tetringen. Aanvang 12.00 uur of anders vermeld in de agenda. Het ligt in de bedoeling een korte vergadering te houden en daarna een gezellig samenzijn te houden onder het genot van een hapje en een drankje.

Voordelen.
Dat de leden belangrijk voor de vereniging zijn, komt tot uitdrukking in een aantal voordelen:

Gratis informatie over de Poolse Pantserdivisie.
Hulp bij naspeuren van gegevens aangaande de divisie.
Lid worden is geen dure aangelegenheid want de contributie is slechts € 15 per jaar.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Adreswijziging.
Een adreswijziging doorgeven: secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

Zo blijft onze administratie op orde, en blijft u informatie van de vereniging eerste Poolsepantserdivisie ontvangen.

Vrijwilliger.
De vereniging heeft soms behoefte aan vrijwilligers. U moet dan denken aan, het assisteren van herdenkingen. Waar dan bv. een verslag, of foto's en film van gemaakt moet worden. laatste weekeinde van 2019 herdenken wij dat Breda 75 jaar is bevrijd, dat wordt groots herdacht, dus alle hulp is dan nodig.

En verder is er soms behoefte aan hulp met evenementen. De hulp wordt altijd gevraagd rechts op de homepage onder de kop vrijwilligers gevraagd. U kunt zich nu opgeven als vrijwilliger per e-mail geef op u naam adres en telefoonnummer: secretaris@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl.
U kunt zich ook als lid of donateur opgeven bij dit e-mail adres.

Vrijwilligers kunnen:
 • Helpen bij het organiseren van bepaalde herdenkingen en ander activiteiten, dat betekent b.v. begeleiden van gasten naar een plaats en/of orde tijdens de herdenkingen handhaven zodat deze volgens plan kan verlopen.
 • Deelnemen aan herdenkingen zowel in Nederland als het buitenland.
 • De gegevens van de herdenking's objecten zoals monumenten, herdenkingplaten, oorlog graven betreffende de Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en natuurlijk ook Groot-Brittannië opzoeken, op schrijven, fotograferen en verwerken.
 • Interessant materiaal betreffende de Eerste Poolse Pantserdivisie en Poolse militairen voor onze website of/en ons verenigingsblad toesturen.
 • Zoeken naar sponsors en donateurs die onze vereniging Financieel willen steunen.
 • Voor meer informatie hierover info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
 • Het dragen van het vaandel

Bij voorbaat dankt het bestuur U voor het aanmelden als vrijwilliger.
 
  Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland © 2002-2019                                         Website X5 Evolution 12
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu